עבודת סיכום בפסיכולוגיה התפתחותית (ציון 100) – התפתחות המושג של תפקיד המין מזווית רגשית וחברתית אצל ילדים בגיל הגן

שנת הגשה 2019, 2437 מילים
ILS 70.00 – קנה עכשיו

בעבודת סיכום הקורס התבקשנו לבחור תקופה ותחום התפתחותי, למצוא מאמר בנושא, ולערוך ניסוי.
פרקי העבודה:
1. מבוא (כולל – רקע לנושא, תיאוריות ומחקרים רלוונטיים ומידע נוסף מהמאמר שבחרנו. בסוף המבוא – מטרת המחקר והשערות)
2. שיטה (כולל – תיאור המקום בו התבצע המחקר, נוכחים, משתתפים, תיאור כללי של הילדים, תיאור “כלי המחקר” וכל שלבי הפרוצדורה המחקרית)
3. תוצאות (ביצועי הילדים במחקר)
4. דיון (ניתוח התוצאות בהשוואה לתוצאות שהיו מצופות להתקבל על-פי הספרות + חומר ההרצאות, והתייחסות לעד כמה הממצאים סותרים \ מאששים תאוריות התפתחותיות רלוונטיות לנושא)
+ דף נספחים (תיעוד מדויק של הניסוי בצורה מפורטת)

בעבודה זו, חקרנו את נושא התפתחות מושג העצמי, ובאופן יותר ספציפי את התפתחות מושג העצמי המבוסס על מין, בילדים בגילאי גן. הסוגיה המרכזית בה התעניינו במחקר שלנו היא באיזה הקשר מבין 4 תחומים מרכזיים מושג תפקידי המין, אשר תואם את הציפיות התרבותיות באשר למה שיאה לבנים או לבנות, בא לידי ביטוי באופן הבולט ביותר.
המאמר האמפירי אותו חקרנו עוסק בהתפתחות מושג תפקיד המין ובאילו הקשרים מושג זה בא לידי ביטוי באופן הבולט ביותר – בהקשר למקצוע, פעילויות מסוימות, התנהגות אגרסיבית או התנהגות פרו-חברתית. מטרת המחקר של כותבי המאמר היא לחקור את תפיסת המין והמגדר אצל ילדים בגיל הגן וכיצד זה בא לידי ביטוי בארבעה תחומים.

תקציר תיאור הניסוי – במאמר עליו הסתמכנו, ראיינו 99 ילדים בגיל הגן, 51 בנות ו48 בנים, בין הגילאים 3 ל6.5 שנים. כדי לחקור את תפיסת הילדים בהקשר למגדר, במהלך הניסוי נבחנו 4 הקשרים בהם יכולים הילדים להפגין סטריאוטיפים מגדריים. בפני כל ילד הוצגה קופסה צבעונית ובה 24 כרטיסיות עם שאלות ו3 כרטיסיות עם איורים של בן, בת או שניהם. כל ילד או ילדה התבקשו לבחור כרטיס אותו הנסיין יקריא להם. הם נשאלו בנפרד איזה מגדר הכי מזוהה (רק נשים, רק גברים או שניהם) עם 4 תחומים – פעילויות מסוימות, מקצועות מסוימים, התנהגויות פרו-חברתיות והתנהגויות אגרסיביות.

ILS 70.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 2437
מספר מקורות
שנת הגשה 2019