עולם החיידקים ממ”ן 14 . ציון- 100

שנת הגשה 2018, 580 מילים
ILS 110.00 – קנה עכשיו

שאלה 1 : במעבדה יש אוסף זנים של E. coli , שכולם אוקסוטרופים להיסטידין. אחרי שהשלמתם ניסוי, המדגים את דרישת ההיסטידין של הזנים הנ”ל, השארתם את צלחות הניסוי בטמפרטורת החדר למספר ימים. כשחזרתם, גיליתם שצמחו מושבות בודדות בצלחת הביקורת של אחד הזנים, אך לא בזנים האחרים. א. כיצד תבצעו את הניסוי, המדגים את האוקסוטרופיות של החיידקים להיסטידין. ב. איך תסבירו את הופעת המושבות בצלחת הביקורת. שאלה 2 : בבית החולים בודדו מחולים שני זנים שונים של E. coli העמידים לטטרציקלין. הראשון עמיד גם לאמפיצילין וקנמיצין, בגלל שהוא נושא פלסמיד R (RP4) . השני מכיל את הטרנספוזון Tn10 בכרומוזום שלו ואינו מכיל פלסמידים בכלל. איזה זן יעביר את העמידות לטטרציקלין בקלות לחיידקים אחרים בבית החולים הרגישים לטטרציקלין. הסבירו מדוע. שאלה 3 : אם מקרינים ב- UV חיידקי E. coli במשך 30 שניות, אחוז השורדים הוא 0.1 . אך אם מקרינים אותם במשך 3 שניות, מחכים 15 דקות, ואז מקרינים במשך 30 שניות, אחוז השורדים עולה ל- 1 . הסבירו את התוצאות. שאלה 4 : גזע מוטנטי של חיידקי Streptococcus pneumoniae אינו יכול ליצר את הנרתיק (קופסית). א. הזרקת גזע זה לעכברים בריאים אינה משפיעה עליהם כלל, בניגוד להזרקה של חיידקי זן
הבר, שגורמת למותם. הציעו הסבר לתופעה )עיינו שוב, במידת הצורך, בחומר הרלוונטי מיחידה 2 .) ב. הוכנה תערובת של חיידקים חיים מגזע זה ביחד עם חיידקים מומתים של זן הבר. לאחר השהייה של מספר שעות, הוזרקה התערובת לעכברים בריאים, וגרמה למותם. מה המנגנון המולקולרי האחראי לתופעה? פרטו. ג. הזרקת התערובת של החיידקים מסעיף ב, ללא השהיה, לא גרמה למות העכברים. מדוע? שאלה 5 : גזע Hfr הרגיש לאנטיביוט סטרפטומיצין (strs) נושא את הגנים arg+ , his+ ו- trp+ , מזווג עם גזע
F- שהוא arg- , his- , trp- ו- strr . דגימות נלקחות מתערובת הקוניוגציה כל 5 דקות, ונזרעות על צלחות עם מצעי גידול שונים. כל צלחת מכילה מצע מינימלי עם סטרפטומיצין ושתי חומצות אמינו (חסרה תמיד חומצת האמינו הנבדקת). המספרים בטבלה מציינים את מספר המושבות שגדלו בזמן הנתון: א. המפה מציינת את המיקום של חלקיק ה- F על הגנום החיידקי. בהתאם לנתונים שבטבלה, צייר על המפה את המיקום של שלושת הגנים, arg , his ו- trp . הסבירו את תשובתכם. ב. מדוע חשוב שהגזע התורם יהיה רגיש לסטרפטומיצין? ג. עמידות לסטרפטומיצין, בניגוד לרבות מהעמידויות לחומרים אנטיביוטיים אחרים, נגרמת על ידי מוטציה – בגן כרומוזומי. הראו על התרשים את מיקומו האפשרי
של הגן. הסבירו את תשובתכם.

ILS 110.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח
מקצוע/ות
מספר מילים 580
מספר מקורות 3
שנת הגשה 2018