עולם החיידקים ממ”ן 17 ( דוח מעבדה) עם הערות. ציון- 98

שנת הגשה 2018, 4239 מילים
ILS 140.00 – קנה עכשיו

ניסויים ביתיים:
ניסוי 1. חיידקים באוויר+ שאלות. ניסוי 2: בידוד חיידקים מהגוף+שאלות. ניסוי 3. זריעת בידוד+שאלות. ניסוי 4: שינויים בהרכב של אוכלוסיית חיידקים. ניסוי 5: העיקרים של קוך.
ניסויי מעבדה : ניסוי 1: עקומת גידול של E.coli + גרפים , טבלאות , חישובים והסברים. ניסוי 8: השפעת קרינה על סגולה על חיידקים+ גרפים והסברים.ניסוי 9: רגישות חיידקים לחומרים אנטיביוטיים + גרפים והסברים.

ILS 140.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח
מקצוע/ות
מספר מילים 4239
מספר מקורות 3
שנת הגשה 2018