עולם החיידקים ממ”ן 18 עם הערות. ציון- 95

שנת הגשה 2018, 665 מילים
ILS 110.00 – קנה עכשיו

חלק א’.1 .הגדירו את המושגים אלימות (virulance) ופתוגניות (pathogenicity) . הסבירו במלים שלכם את ההבדל ביניהם. המחישו זאת ביצירת משפט לכל מושג בו תשמשו בו. .2 .הסבירו את ההבדל בין פתוגן ראשוני ופתוגן שניוני. תנו לפחות דוגמה אחת לכל אחד מהם. לאיזה מהם מתקשר בתדירות גבוהה יותר המונח נוזוקומיאלי (Nosocomial) הסבירו –כיצד.3 .ציינו בטבלה את ההבדלים העקרוניים בין רעלנים מובנים לרעלנים מופרשים. התייחסו למבנה, לכמות הנדרשת, לאתרי המטרה, לייחודיות, ולדרכי נטרול אפשרויות.4 .הרעלת מזון וקלקול מזון לרוב אינם קשורים כלל אחד בשני. הסבירו את שני התהליכים מבחינה מיקרוביולוגית, וגם כיצד הם משפיעים על צרכני המזון. ?
חלק ב’ : המאמר “אמנות הלחימה של החיידקים”, מקושר מאתר הקורס. ענו על השאלות הבאות: .5 .מערכת הפרשה מסוג 3 מה תפקידה ביחסי פתוגן מאכסן? מה עובר דרכה? כיצד מנצל אותה – החיידק אי.קולי 0157. 6 .מהו הגורם העיקרי המושפע מפעילות חיידקי סלמונלה על התא המאכסן? כיצד הוא מסייע לחיידקים לחדור לתא? .7 .אחד השלבים הראשונים בפתוגניות של חיידקים מסויימים הוא סילוק הפלורה הטבעית – המפריעה להם? הדגימו כיצד תהליך זה קורה.

ILS 110.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח
מקצוע/ות
מספר מילים 665
מספר מקורות 2
שנת הגשה 2018