עיצוב תפקיד, אקלים צוות והעצמת עובדים בארגוני שירות

שנת הגשה 2018, 6111 מילים
ILS 260.00 – קנה עכשיו

עיצוב תפקיד, אקלים צוות והעצמת עובדים בארגוני שירות

תוכן עניינים

פרק 1 – רקע תיאורטי……………………………..
עמ’ 3-7
פרק 2 – שיטה………………………………………
עמ’ 8-9
פרק 3 – תוצאות……………………………………
עמ’ 10-17
פרק 4 – דיון…………………………………………
עמ’ 18-21
מקורות……………………………………………….
עמ’ 22-23
נספחים………………………………………………. עמ’ 24

פרק 1- רקע תיאורטי
‘עיצוב תפקיד’ הוא מושג אשר נטבע בשנים האחרונות על כן המחקר אודותיו בראשית הדרך. המושג מתייחס לשינויים שעובדים עושים בעבודתם כדי לענות על ההעדפות והצרכים שלהם. לגיטימציה מצד הסביבה הארגונית הכוללת ממונים ועמיתים, ניתנת במסגרת השקפת עולם מעצימה. תחום העצמת עובדים מתפתח בעולם משאבי האנוש וזוכה כיום לסיקור נרחב בספרות. על רקע זה, גובר הצורך בהבנת חווית העבודה הסובייקטיבית של העובד, אשר בסמינריון זה מיוצגת על ידי חקר עיצוב התפקיד.
באופן מסורתי, העצמה נצפתה כסט של טכניקות ניהוליות ולא הקדישה תשומת לב מספקת למבנה היסודי שלה .(Conger & Kanungo, 1988)העצמה מבנית מתבססת על עיצוב התפקיד ומאפייניו, כאשר ליבתה מתמקדת במעבר הסמכות והאחריות מהמנהל העליון לעובדים. לעומתה, העצמה פסיכולוגית….

ILS 260.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , , , , , , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 6111
מספר מקורות 11
שנת הגשה 2018