פיזיולוגיה של הצמח ממ”ן 13 עם הערות. ציון- 91

שנת הגשה 2018, 965 מילים
ILS 110.00 – קנה עכשיו

ספקטרום הבליעה ,ספקטרום פעולה ,תהליך הפוטוסינתזה , צמחי C3 C4, האנזים רוביסקו-אקטיבז ,היעילות הקוונטית ,מעגל קלווין-בנסון.

 

שאלה 1.

א. ספקטרום הבליעה של הכלורופיל משקף את תחום אורכי הגל של אור השמש המנוצל ע”י הצמחים. בליעתו של הפיגמנט חזקה יותר בתחומי הכחול ( 430 nm) והאדום ( 660 nm) של הספקטרום. ספקטרום בליעה מספק מידע על כמות אנרגיית האור הנקלטת ע”י מולקולה כתלות באורך גל של האור. את ספקטרום הבליעה של פיגמנט ניתן לקבוע בעזרת ספקטרופוטומטר, אשר מודד את האור הנבלע ע”י המולקולה בתוך ממס.

ב. ספקטרום פעולה של פוטוסינתזה היא עקומה המציגה את העוצמה של התגובה הביולוגית כפונקציה של אורך גל. ספקטרום פעולה מוערך על-פי התגובה לאור, כגון פליטת חמצן בתגובה לאור. את ספקטרום הפעולה ניתן לקבוע ע”י מדידת ריכוזי חמצן היוצא לאחר קליטת אור השמש ע”י הצמחים. העקומה שתיווצר, תייצג את אורכי הגל שבהם ישנה בליעה גדולה יחסית.

 

שאלה 2.

תהליך הפוטוסינתזה הוא תהליך של חמצון-חיזור בו חומרים מסוימים מאבדים אלקטרונים וחומרים אחרים מקבלים אלקטרונים. אנרגיית אור השמש נבלעת תחילה ע”י צבענים של הצמח. כל הצבענים הפעילים בפוטוסינתזה נמצאים בכלורופלסט. ריאקציות האור מתבצאות ע”י מולקולות הקשורות למערכת מסועפת של ממברנות פנימיות- התילקואידים. בממברנת התילקואידים נמצאות שתי מערכות אור ונשאי אלקטרונים, שעל ידם למעשה נוצרים כל תוצרי הפוטוסינתזה. כאשר אור השמש פוגע במערכת אור 2, היא פולטת אלקטרון שנקלט בנשא אלקטרונים ומועבר הלאה למערכת אור 1. בעת איבוד אלקטרון , PS2 מייצרת חומר מחמצן חזק מאוד המחמצן את מולקולת המים. תוך פירוק  המים משתחררים אלקטרון שמשלים את האלקטרון שנפלט מ P680….

ILS 110.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח
מקצוע/ות
מספר מילים 965
מספר מקורות 3
שנת הגשה 2018