פיזיולוגיה של הצמח ממ”ן 14 . ציון- 100

שנת הגשה 2018, 762 מילים
ILS 110.00 – קנה עכשיו

גורמי Nod, לגהמוגלובין, הטרוציסט, ניטרט רדוקטז, פיטופריטין, פיטוסידרופור, הפיטוכרום, הקולטנים העיקריים לאור כחול: קריפטוכרום, פוטוטרופינים ו- ZTL, הפיונית ,

 

שאלה 1.

א. גורמי Nodהם מולקולות איתות. הקשר הסימביוטי בין חיידקים קושרי חנקן לצמח הפונדקאי שלהם מתחיל בנדידה של חיידקים לעבר השורש הפונדקאי. הנדידה היא תגובה לחומרי משיכה כימיים המופרשים מהשורשים. חומרי המשיכה מפעילים את החלבון NodD הריזוביאלי (של חיידקי הריזוביום), המשרה אז תעתוק של גני ה- Nod האחרים, אשר פועלים כסיגנלים לסימביוזה (כלומר, גורמי Nod שמייצר החיידק פועלים כאותות ליצירת הקשר הסימביוטי).

ב. לגהמוגלובין- חלבון הנמצא בציטופלסמה של תאי הפקעיות בריכוז גבוהה ותפקידו קשירת חמצן על מנת ליצור תנאים אל-אווירניים הנחוצים לצורך קשירת החנקן.  הצמח הפונדקאי מייצר את מרכיב הגלובין של הלגהמוגלובין בתגובה להידבקותו בחיידקים, והחיידק הסימביונט מייצר את מרכיב ההם. לתרכובת הלגהמוגלובין יש זיקה חזקה לחמצן. תפקידו של הלגהמוגלובין להקל את דיפוזיית החמצן לתוך החיידקים הסימביוטיים הנושמים.

ג. הטרוציסט- תאים בחיידקים כחולים שעברו התמחות מיוחדת. הטרוציסטים הם תאים עבי דופן (מבודדים מהתאים הפוטוסינתטיים בדופן עבה) המתמיינים כשנוצר מחסור ב- NH4+ בחוטי החיידקים הכחוליים. בתאים אלה אין מערכת אור II המשחררת חמצן וכך אין הם מייצרים חמצן. בהטרוציסטים עבי הדופן, הסביבה הפנימית היא אל-אווירנית (אנאירובית) ומאפשרת לחיידק לקשור חנקן בתנאים אווירניים.

ד. ניטרט רדוקטז- אנזים שמחזר ניטרט לניטריט בציטוזול. רוב הניטרט שקלטו הצמחים מהקרקע הם מטמיעים בתוך תרכובות אורגניות.  בשלב הראשון האנזים ניטרט רדוקטז מזרז את הריאקציה הזאת :

                                         NO3 + NADH + H+  → NO2+ NAD + H2O

ה. פיטופריטין- תצמיד חלבון ברזל המשמש לאגירת ברזל בצמח. הצמח משתמש בתצמיד זה כדי לקלוט כמויות מספיקות של יון ברזל לא מסיס מהקרקע. ברזל חופשי יכול ליצור עם חמצן רדיקלים חופשיים שעלולים לגרום נזק.  כדי להגביל את הנזק שיכול לגרום ברזל חופשי, תאי הצמח אוגרים עודפי ברזל….

ILS 110.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח
מקצוע/ות
מספר מילים 762
מספר מקורות 3
שנת הגשה 2018