תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו – 10722 ממן 12

שנת הגשה 2018, 2500 מילים
ILS 85.00 – קנה עכשיו

תאוריות פמיניסטיות של שונות מגדרית טוענות שנשים שונות מגברים ומנסות לתאר במה הן שונות ומדוע. התעלמות הגברים משונות זו היא צורה של הדרה ודיכוי נשים. אחת מגישות השונות המגדרית הינה הפמיניזם התרבותי, המסביר שלנשים יש אופי “נשי” או “אישיות נשית” השונים מאלה של הגברים. למשל, לנשים יש אמות מידה שונות לשיפוט מוסרי, יש להן דפוסי מוטיבציה שונים להישגים, הן בעלות סגנון תקשורתי ולשוני אחר, מסוגלות לגלות יותר פתיחות ,רגישות ,אמפתיה ותשומת לב מגברים.
לפיכך הפמיניסטיות מזרם זה יסבירו את קיומן …

ILS 85.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח ,
מקצוע/ות
מספר מילים 2500
מספר מקורות
שנת הגשה 2018