תורכיה – מהפכה מערכתית וזהותית תחת ארדואן

שנת הגשה 2015, 7783 מילים
ILS 300.00 – קנה עכשיו

בשנים האחרונות, העומד בראשות תורכיה, הינו רג’פ טאיפ ארדואן. ארדואן, אשר כיהן כראש ממשלת תורכיה וכיום משמש כנשיאה של המדינה, עדיין בעל הסמכות ואחראי על פעולות הממשלה באופן לא פחות מראש הממשלה עצמו. ניכר כי תורכיה של השנים האחרונות חווה תהפוכות ושינויים אשר משפיעים באופן ניכר הן על תפיסת זהותם של האזרחים והן על יחסי החוץ של המדינה מול מגוון מדינות אחרות. עם זאת, זוהי אינה הפעם הראשונה בה שינויים ורפורמות שחלים בתורכיה על ידי המנהיג, יוצרים השפעה כה מאסיבית על זהותו של האזרח התורכי מחד ועל מדיניות החוץ של המדינה מאידך. גם בימיו של אתאטורק, לאחר נפילת האימפריה העות’מאנית ועם הקמתה של הרפובליקה התורכית (כפי שהיא מוכרת לנו כיום), חלו שינויים רבים ומשמעותיים, אשר השפיעו באופן ניכר על הזהות הקיבוצית של האזרח התורכי ובד בבד על מדיניות החוץ של המדינה.
עבודה זאת מבקשת לבחון את האם מתקיימת או התקיימה מהפכה זהותית ומערכתית תחת שלטונו של ארדואן והאם ישנו הבדל בין פעולותיו של ארדואן לפעולותיו של אתאטורק במידת ההשפעה על הזהות התורכית?
לטובת בחינה מעמיקה של שאלות המחקר המופיעות לעיל, יוצגו השינויים והרפורמות שחלו בתורכיה בימיהם של אתאטורק וארדואן, לאחר מכן ייבחנו המשמעויות של זהות, הבניית זהות וההיבטים בהם השפיעו אתאטורק וארדואן, כל אחד בזמנו, על הבניית הזהות התורכית או שינוי הזהות התורכית. לבסוף, יוצג האופן שבו מקושרת הזהות הקיבוצית התורכית אל מדיניות החוץ של תורכיה ובכך לקשריה עם מדינות משפיעות ומובילות.
בפרק המסקנות והסיכום יוצגו המסקנות והתובנות כפי שהן עולות מהמחקר וכמו כן כפי שהן עולות לדידו של עורך המחקר.

תוכן עניינים:
מבוא 2
תורכיה בימי אתאטורק 2
רקע 2
תהליכים ותמורות בתורכיה בימי אתאטורק 3
מתנגדים לשלטון אתאטורק 7
בין אתאטורק לארדואן 9
תורכיה בימי ארדואן 11
רקע 11
תהליכים ותמורות בימי ארדואן 12
קיומה של מהפכה זהותית בתורכיה 16
זהות 16
זהות קיבוצית 16
בחינת קיומה של מהפיכה זהותית בתורכיה 18
השוואת ההשפעה על הזהות התורכית 20
השפעת הזהות התורכית על הפוליטיקה ומדיניות החוץ 21
סיכום ומסקנות 21
ביבליוגרפיה 22

ILS 300.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 7783
מספר מקורות 43
שנת הגשה 2015