תפיסות מורים המשתמשים ושאינם משתמשים בסמארטפונים ככלי למידה בכיתה

שנת הגשה 2016, 46142 מילים
ILS 500.00 – קנה עכשיו

תקציר
מחקר זה בא לבדוק ולתאר את “תמונת המצב” של תפיסות מורים בישראל, באמצעות השוואה בין 84 מורים המשתמשים ו- 75 מורים שאינם משתמשים בסמארטפונים ככלי למידה בכיתה, תוך התייחסות למידת תמיכתם בשימוש בסמארטפונים בכיתה; האופן שבו הם תופסים את מאפייניו של הסמארטפון כשימושיים לעבודת ההוראה בכיתה; האופן בו הם תופסים את השימוש בסמארטפונים בכיתה כמועיל לתהליך הלמידה של התלמידים; והאופן בו הם תופסים את השימוש בסמארטפונים בכיתה כמזיק ומפריע לתהליך הלמידה של התלמידים. כלי המחקר הינו שאלון בסולם ליקרט בעל 5 דרגות. במחקר נמצא כי תפיסות המורים המשתמשים הראו שצריך לשלב את הסמארטפון ככלי למידה בכיתה (91% תומכים בשימוש בסמארטפונים), שמאפייני הסמארטפון שימושיים לעבודת ההוראה בכיתה (רובם הסכימו עם 16 מתוך 22 ההיגדים בשאלון), ושהשימוש בסמארטפון ככלי למידה בכיתה מועיל יותר לתהליך הלמידה של התלמידים (רובם הסכימו עם 10 מתוך 11 היגדים) מאשר מזיק ומפריע לתהליך הלמידה של התלמידים (רובם הסכימו עם שלושה מתוך 14 היגדים). לעומתם, תפיסות המורים שאינם משתמשים הראו שהם אינם בטוחים אם צריך לשלב את הסמארטפון ככלי למידה בכיתה (48% תומכים בשימוש בסמארטפונים, ולחילופין, 52% אינם בטוחים או שאינם תומכים בשימוש בהם), שמאפייני הסמארטפון נתפסים בעיניהם כפחות שימושיים לעבודת ההוראה בכיתה (רובם הסכימו עם חמישה מתוך 22 היגדים), ושהשימוש בסמארטפון ככלי למידה בכיתה מזיק ומפריע יותר לתהליך הלמידה של התלמידים (רובם הסכימו עם 13 מתוך 14 היגדים) מאשר מועיל לתהליך הלמידה של התלמידים (רובם הסכימו עם ארבעה מתוך 11 היגדים). ממצאי המחקר הנוכחי מצביעים על ההצדקה המחקרית להשוות בין תפיסות מורים המשתמשים ושאינם משתמשים בסמארטפונים ככלי למידה בכיתה ולא לבדוק ולתאר אותם כמקשה אחת במסגרת מטרות המחקר הנוכחי, ובדרך זו פותר המחקר הנוכחי את האי-בהירות וההבדלים הרבים שנמצאו בספרות המקצועית בהתייחס לשאלות הבאות: האם השימוש בטלפון הנייד ככלי למידה בכיתה מועיל לתהליך הלמידה של התלמידים? האם השימוש בטלפון הנייד ככלי למידה בכיתה מזיק ומפריע לתהליך הלמידה של התלמידים? האם צריך לשלב את הטלפון הנייד ככלי למידה בתהליך ההוראה בכיתה? ומהן התפיסות של אלה המשלבים את הטלפון הנייד ככלי למידה בהוראה בכיתה?

 

העבודה קיבלה ציון 100

 

ILS 500.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , , ,
מקצוע/ות , , , , , ,
מספר מילים 46142
מספר מקורות 130
שנת הגשה 2016