תפקידה של הגננת כמתווכת ספרות ילדים

שנת הגשה 2019, 7461 מילים
ILS 170.00 – קנה עכשיו

פרק ראשון: ספרות ילדים
1. הגדרה למונח ‘ספרות ילדים’
2. התפתחות סוגת ספרות הילדים העברית
3. ההבדלים בין ספרות ילדים לספרות מבוגרים
4. תרומת ספרות הילדים להתפתחות הילד
פרק שני: המטרות השונות של ספרות ילדים
1. מטרות לשוניות
2. מטרות ערכיות
3. מטרות בתחום החברתי
4. מטרות רגשיות
5. מטרות בידור ושעשוע
6. מטרות תרבותיות
פרק שלישי: חשיבות התיווך בספרות ילדים
1. תיווך – הגדרה
2. מטרות התיווך
3.מאפייני התיווך ההוראתי
4. מי מתווך ספרות ילדים?
פרק רביעי: תפקיד הגננת בתיווך ספרות ילדים
1. מקומה של הגננת בחיי הילד בגיל הרך
2. הגננת כמתווכת
3. הגננת כמתווכת ספרות ילדים
4. התחומים שבהם זקוקים ילדים לתיווך בשעת סיפור
4.1 העשרת שפה
4.2 שיום הרגשות ותמלולם
4.3 פתרון בעיות חברתיות

ILS 170.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 7461
מספר מקורות 44
שנת הגשה 2019