תפקיד יעקב ועשיו בבניין עם ישראל

שנת הגשה 2017, 6027 מילים
ILS 150.00 – קנה עכשיו

עבודה זו תעמוד בבסיסה של שאלת החקר: מה הייתה התכנית הראשונית בשיתוף יעקב ועשיו בתפקידם בבניין עם ישראל?
כדי לענות על השאלה תחולק העבודה באופן הבא:
הפרק הראשון יעמוד על תכונותיהם המולדות-ראשוניות של יעקב ועשיו וכן על תכונותיהם לאחר שבגרו והפכו לאנשים. השוני בין האחים בולט עוד טרם לידתם, בהיותם בבטן אימם, ועל כן השאלה הבלתי נמנעת היא: מה היתה כוונת הבורא ביצירתם אותם כך – שונים ומובדלים, וכיצד מתיישבת קושיית אישיותו של עשיו הרשע יחד עם יסוד הבחירה?
הפרק השני יעמיק צעד פנימה לחיי האחים יעקב ועשיו בבגרותם וידון בנושא מכירת הבכורה מעשיו ליעקב ולקיחת ברכת יצחק על ידי יעקב מידי עשיו. יצחק ורבקה חלוקים בדעותיהם בנוגע לבניהם והדבר בא לידי ביטוי בפרשיית הברכות. הנה כי כן ראוי להבין, מהי מטרת שני צדיקים אלו בהתרחשות תמוהה זו וכיצד מגלגל הקב”ה את העניינים מכאן ואילך?
הפרק השלישי יתלווה ליעקב אבינו בנדודיו בהמשך החיים, לאחר ששינה את תפקידו ויתן מבט על ניסיונותיו בדרך להשלמת התפקיד במלאות. מהי המהות של כל ניסיון, אותו צריך יעקב אבינו לעבור ומה יהיה הניסיון הסופי שיחתום את מסכת ייסוריו ועל ידו יקנה את תפקידו עלי אדמות בשלמות?
התשובות לכל השאלות הללו מתרכזות בעבודה זו. בעבודה יובא פסיפס של מקורות מתוך המפרשים השונים; ר’ יעקב קמינצקי בעל ה”אמת ליעקב” מתבסס בדבריו על המלבי”ם שמסתמך על האברבנל, שמביא את דברי הר”ן הנשען על דברי הרמב”ם. החל מראשון הראשונים ועד גדול מפרשי התורה בן ימינו התקבצו לכדי מכלול אחד הנותן את התפיסה האמיתית על פרשיית יעקב ועשיו.

ILS 150.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח
מקצוע/ות
מספר מילים 6027
מספר מקורות 16
שנת הגשה 2017