ביצועים עיסקיים

שנת הגשה 2005, 1412 מילים

תוכן עניינים :
מבוא                                                   
3 מטלה
1                                                 
4 סכנות בדו”ח מבוסס נתונים חשבונאיים      5
מטלה
2                                                   7
נתונים חשבונאיים                                 11-8
סיכום ומסקנות                                        
1 2
ביבליוגרפיה                                            13
נספחים                                                   
1 4
מבוא
מטבע תפקידינו כמתמחים בהנהלה של חברה וציוד ספורט המכונה “טריומף ספורט בע”מ”, נתבקשנו לנתח את חברת “שפילד יונייטד” – על מנת להמליץ או לא להמליץ על השקעה נוספת, בחברה הנ”ל ע”י הבעלים ג’יימס ודליה דורוס.
כלומר בדיקת כדאיות השקעה נוספת בחברה המתוארת ובמקרה שלנו האם היא תענה למוסריות החשבונאית ז”א האם תמשיך לעבוד ולהתקדם, להתפתח, ולהצליח, ולא תיכנס לקשיים כלכליים, דבר העלול לגרום להפסדים – ולאחר מכן לפשיטת רגל ולבסוף להפסיד את ההשקעה הנוספת.
ואנחנו יכולים לחסוך לבעלים שלנו ממנה.
יש לשים לב למורכבות הדו”חות של החברה, כמו כן המהלך של הנפקת המניות – ההשקעות השונות של החברה , כמובן לאחר הניתוח הכולל – ההחלטה הסופית בידי הבעלים של חברת “שפילד יונייטד”.
אנו רק נציג בפניהם את הסיכונים, ההזדמנויות שניתן להבהיר מהנתונים שבידינו.
אנו מאחלים הצלחה בעבודות ובהשקעות ומקווים שנגיע למסקנות הנכונות.

מילות מפתח , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 1412
מספר מקורות 3
שנת הגשה 2005