ביצועים עיסקיים פיננסיים

שנת הגשה 2005, 1894 מילים

תזכיר מנהלים:
בעבודתי זו,וע”פ בקשות המטלה לבניית תקציב לחברת  בלייזורפארק בע”מ .
כשלב ראשון-הוגדרתי את המאפיינים של בניית תקציב,אסיפת מידע,תכנון ותיאום של כל הנתונים באופן יאה אשר יציג  בקצרה מצב עתידי של הפעילות הפיננסית בלייזורפארק בע”מ,נעזרתי בספרות מקצועית על מנת לחזק ולהבהיר את הנחות וטענות שהגעתי אליהם דרך מטלה זו.
שלב שני- בניתי תקציב על סמך אותם נתונים מופקים מתיאור החברה הנחקרת לבניית תקציב מתאים ללייזורפארק בע”מ.
שלב שלישי-ניתחתי תוצאות של חברת  בלייזורפארק בע”מ,שהגעתי אליהם,המלצתי על שיפורים עתידים והסתייגתי מפעולות אחרות.
ולבסוף כשלב רביעי-אחרון השלבים,הסברתי את המונח של בקרה תקציבית,ובאיזו מידה בקרה כזו יכולה לעזור ולתרום לפעילות פיננסית יותר מתאימה  ומשופרת,לצרכי עסקים מוצלחים יותר.
תוכן עניינים :
1.    מבוא                 ..4
2 .    משימה 1          .. 5
3 .    משימה 2          ..  6
4 .    משימה 3          .. 11
5.    משימה 4          .. 12
6 .    סיכום               .  13
7.    ביבליוגרפיה      .  14
מבוא:
נתבקשנו לסייע להנהלת בלייזורפארק בע”מ הבכירה,בהכנת תקציב עבור מרכז השכרת האופניים,לשלושת חודשים תוך ישום הביטים מתאימים מהמקרה.
לכן בתוך עבודתי זו ודרך פטרון המשימות אני אסביר את הפן התיאוריתי של הכנת תקציב מתוך ספרות מקצועית מתאימה,כמוכן אתכנן תקציב מתאים לענף,אשר יענה על צורכי הפארק,וייתן אופציה  עתידית להתפתחות ולרווחיות באתר הנופש בכלל,ובהשכרת אופניים בפרט,וכהמשך לדרישות המטלה אנתח את תוצאות התקציב,לשלושת חודשים קדימה,כמובן אביר את כל התוצאות או לפחות את רובם במקביל לספרות מקצועית.
לסיכום בניית תקציב ע”ס תחזית צפויה לעסק המתואר תוך הדגשת הביטים מדעיים ובקרה מתמשכת על מנת לשפר את  השיגי הפארק בטווח הקצר והארוך אם ניתן,והסקת מסקנות לבניית תקציבים עתידים יותר מצליחים מאחרים.

מילות מפתח , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 1894
מספר מקורות 3
שנת הגשה 2005