כיצד ניתן לחזות פשיטת רגל בחברות ציבוריות בישראל – העבודה לא כוללת קבצי אקסל!!!

שנת הגשה 2005, 6523 מילים

עבודת מחקר זו  באה  לבדוק  את  יכולת  חיזוי  כישלון  פיננסי של חברות ציבוריות בישראל.
בישראל, בשנות השמונים והתשעים היינו עדים למספר הולך וגדל של ארגונים עסקיים בעלי איתנות פיננסית שנקלעו במפתיע לקשיים כלכליים וחלקם אף הגיעו לכינוס נכסים ולפירוק. במרבית המקרים לא הייתה כל התרעה על סכנת המצוקה הפיננסית המתקרבת, למרות שבחברות אחדות ניתן היה לראות בדוחות הכספיים סימנים לקשיים הצפויים, שנתיים עד שלוש לפני האירוע. בעבודתנו, בחנו את היכולת להעריך כשלון או הצלחת חברות ציבוריות באמצעות יחסים פיננסיים המבוססים על הדוחות הכספיים של החברה שפורסמו בשנה בה נקלעה לקשיים ובשנה שקדמה לה. עקב מגבלת הגישה החד משתנית שהבדל ביחסים הפיננסים עלול להביא לניבויים שונים לאותה חברה, בחרנו להתבסס על מודל רב משתני המבוסס על טכניקת הניתוח המפלה M.D.A , מבין המודלים הקיימים בחרנו להשתמש בנפוץ ביותר ‘מודל אלטמן’. חשיבותה הרבה של עבודה זו היא לסייע לקוראי הדוחות הכספיים ולאנליסטים על מידת תקפות מודל אלטמן לגבי חברות ציבוריות בישראל, ובכך לתרום למערכת קבלת  ההחלטות של המשקיעים הפוטנציאליים בחברה.
תוכן עניינים
א. תקציר מנהלים –.2
ב.
מבוא –3
ג. היבטים תיאורטיים- סמינריון -.6
ג.1 סקירה ספרותית -.6
ג.2 הצגת המודלים -…7
ג.2.א מודל beaver …7
ג.2.ב מודל zscore ומודל zeta של אלטמן ..8
ג.2.ג מודל fitrex …13
ג.2.ד מודל בר ניב ..14
ג.2.ה מודל שכמרוב 15
ג.2.ו מודל אופק וורקר –.16
ד. סיכום -..18
ה. היבטים אמפירים- פרוייקט -..19
ה.1 בחירת מודל -…19
ה.2 בחירת מדגם -…19
ה.3 מתודולוגיה –19
   ה.4 הצגת נתונים ודרכי פעולה -21
ה.5 ניתוח הממצאים ותוצאות -.22
ו. סיכום ומסקנות –33
ז.
ביבליוגרפיה –…34
ח. נספחים      נספח א – דוחות כספיים של חברות המחקר -..  (חוברת מצורפת) נספח ב – דוחות כספיים של חברות הבקרה -..  (חוברת מצורפת) נספח ג – חישוב הון חוזר נספח ד – חישוב סך התחייבויות 

מילות מפתח , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 6523
מספר מקורות 17
שנת הגשה 2005