הון שחור והימורים – מיסוד ההימורים ככלי להפחתת ההון השחור בישראל

שנת הגשה 2006, 10771 מילים

עבודה סמינריונית בנושא  – מיסוד ההימורים ככלי להפחתת ההון השחור בישראל תוכן עניינים
מבוא
1
פרק 1 – סקירה ספרותית
2 1. כלכלת הפשיעה
2 1.1 הון שחור והלבנת הון
2 1.2 המאבק בהלבנת הון בעולם 7
1.2.1 הלבנת כספים בישראל
1 0 1.2.2 הלבנת כספים וטרור בישראל
1 1
1.2.3 המלחמה בהלבנת הון בישראל
1 2
2. הימורים
1 8
2.1
תפקידי השלטון המרכזי
2 0 2.1.1 השלטון המרכזי כמפקח
2 0 2.1.2 השלטון המרכזי כמקדם 21
2.2 שוק ההימורים בעולם
2 1
2.3 הימורים בישראל
2 5
2.3.1 המבנה המשפטי של שוק ההימורים בישראל
2 8
פרק 2 – יתרונות וחסרונות במיסוד פעולות הימורים
3 1
1. יתרונות בהקמת בית קזינו
3 1
2. חסרונות בהקמת בית קזינו
3 3
פרק 3 – דיון ומסקנות
3 5
סיכום
4 1
ביבליוגרפיה
4 2
מבוא
גורל אחד לה’ וגורל אחד לעזאזל’ [ויקרא טז’, ח’].
עבודה זו עוסקת בנושא אחד מיני רבים בתחום כלכלת הפשיעה – הון שחור. הון שחור הנו הון הנצבר כתוצאה מאי דיווח על הכנסות, העלמת מסים. הפשע הכלכלי והעלמת המסים שלובים האחד בשני, בעיקר כיוון שלא קיים דיווח על הכנסה שהושגה בדרכים אסורות. לפי ההערכות, היקף ההון הבלתי מדווח עומד על סכומי עתק. להערכת הממונה על הכנסות המדינה היקף ההון השחור נע סביב 10% מהתל”ג, כ – 18 מליארד שקלים. הליך הלבנת ההון משיב את ההון השחור, הנובע מפעילות פלילית, למערכת הפיננסית. במסגרת ההליך, ההון עובר הכשרה המקלה על העבריינים להשתמש בו תוך הסתרת מקור הרווח. העבירות הקשורות להלבנת הון מגוונות וכוללות, בין השאר, סחר בסמים, פשע מאורגן והימורים לא חוקיים. מדובר בפשעים המפיקים סכומי כסף גדולים, גורם המדרבן את הצורך בהלבנתם. מטרת מחקר זה הנה לבדוק כיצד מיסוד פעולות ההימורים ישפיע על היקף ההון השחור. זאת ננסה לבדוק באמצעות סקירה ספרותית של הגדרות הנושא בשילוב עם ניתוח מקרים בארץ ובעולם. מדינות ארופה קובעות איסור בסיסי על פעילות הימורים מכל סוג. אולם, מרביתם הוציאו סייגים המתירים הימורים במקרים מסויימים. ההכנסות למדינה משמשים לבניית מוסדות חינוך, לפיתוח מרכזי תרבות, לסבסוד ותוכניות חינוך מיוחד ועוד. בעבודה זו, בחרנו לייצג את עולם ההימורים בעזרת הימורי קזינו. הסיבה להתרת פעילות בתי קזינו חוקיים נבעה משלוש סיבות – מיסים, תיירות ומאבק בהימורים לא חוקיים. לפיכך, נשאלת השאלה האם מיסוד פעולות ההימורים ישמש כלי להפחתת ההון השחור בישראל?
השערתנו היא שמיסוד פעולות ההימורים תפחית את פעילות ההון השחור. בכך אנו נדון בהמשך העבודה, נסיק את מסקנותינו בהתאם ונציג את המלצותינו בתחום.

מילות מפתח , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 10771
מספר מקורות 25
שנת הגשה 2006