השפעת שינויים חשבונאיים על מחיר המניה

שנת הגשה 2006, 1165 מילים

מבוא
המאמר נכתב ע”י ג’ורג’ פוסטר בשנת 1978. הוא נכתב בעקבות מחקר שנערך לגבי חברות אשר בוקרו ע”י אברהם ברילוף. אברהם ברילוף היה אנליסט בשנות  הֿֿ60ֿ70, שחשף טכניקות חשבונאיות שבאמצעותן ניסו פירמות “לייפות” את נתוני הדו”חות הכספיים. מאמריו פורסמו בעיתונים רבים וכללו ביקורת חריפה על חברות. פרופסור ג’ורג’ פוסטר ערך מחקר, שבחן את השפעתם של אותם מאמרים על מחירי המניות בשוק האמריקאי.
מטרת המחקר בעזרת המחקר ניסה ג’ורג’ פוסטר לגלות, האם התנודה (השלילית) במחירי המניות, נובעת מהביקורת במאמריו של ברילוף או שמא, ברילוף בחר להתייחס במאמריו לחברות ספציפיות משום שהתרחשה בהן ירידה במחירי מניותיהן.
לכן במחקרו ניסה פוסטר לבודד את השפעת פרסום מאמריו של ברילוף על תנודתיות מחירי המניות של החברות המבוקרות.

מילות מפתח , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 1165
מספר מקורות 4
שנת הגשה 2006