הפתעות הכנסה והשפעתן על תשואת המניה

שנת הגשה 2007, 3136 מילים
ILS 169.00 – קנה עכשיו

תקציר מנהלים מה מטרתנו?
מטרת המחקר שביצענו הינה לבדוק את הקשר בין הכנסה מפתיעה לתשואה אבנורמאלית במחיר המניה בעת פרסום הדוחות הכספיים. בהתבסס על תאורית השוק היעיל ועל מחקרי עבר, השערת המחקר שלנו היא שיש קשר בין הכנסה מפתיעה לתשואה אבנורמאלית במחיר המניה בעת פרסום בדוחות הכספיים.
מה עשינו?
דגמנו 24 חברות ממדד 100 בענף הפיננסי וענף התקשורת.
הנתונים שנדגמו הינם שערי המניות בימים שונים כאשר הימים הקריטיים הם הימים שבין יומיים לפני פרסום הדוחות הכספיים ועד ליום לאחר פרסום דוחות אלה (“חלון הכרזת הרווחים”). על סמך התצפיות שאספנו, ביצענו מבחנים סטטיסטים שונים:
העיקרי שבהם בחן את הקשר שבין התשואה האבנורמאלית להפתעת הכנסה ומצאנו כי לא קיים קשר מובהק בין הנ”ל. בנוסף, בחנו את מידת יכולת החיזוי של תשואת מניה ע”י CAPM ואת יכולת חיזוי ההכנסה של החברות שנדגמו ע”י שעור צמיחת התוצר העסקי ומצאנו כי ניתן להסתמך סטטיסטית על המודלים שהשתמשנו בהם אם כי התוצאות בפועל אינן מומלצות ליישום.
מהי השורה התחתונה?
המחקר שלנו מלמד כי השוק הישראלי בענפים כאמור, אינו מנכס ערך מוסף להפתעות ההכנסה ולא ראינו קשר מובהק סטטיסטי בין הכנסות לתשואה אבנורמאלית, וזאת בניגוד למחקרים מהעבר.
עבודה חביבה, קצרה, והכי חשוב – ציון 100 תוכן עניינים
סקירה ספרותית ..1
מתודולוגיה –4
תוצאות 10 מסקנות –…12
ביבליוגרפיה -..15
נספחים

ILS 169.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , , , , , , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 3136
מספר מקורות 5
שנת הגשה 2007