האם המלצות אנליסטים משפיעים על שווי מניה

שנת הגשה 2007, 3942 מילים
ILS 220.00 – קנה עכשיו

האם המלצות אנליסטים משפיעות על שווי מניה?
עבודה זו התבצע במסגרת קורס בחשבונאות- סקירת מאמרים.
האנליסטים היוו נדבך חשוב בשוק ההון מאז ומתמיד, ומחקרים רבים נעשו בנושא זה במטרה לאמוד את רמת ההשפעה שיש להמלצותיהם  על שווי המניות המומלצות.
בעבודתנו אנו עורכים סקירה נרחבת על מספר מאמרים ומחקרים שנכתבו בנושא זה ובנושאים רלוונטיים דומים, ומביאים את עיקרי הדברים בכל מאמר ומחקר. כמו כן ביצענו מחקר עצמאי אשר כלל שלושים ושלוש מניות מתוך ת”א 100, במשך חמשת השנים האחרונות, ובדקנו כיצד מניות אלו הושפעו מהמלצות האנליסטים בתקופה של עשרה ימים לאחר פרסום ההמלצה .המחקר התמקד בהמלצות של “קניה” ו”תשואת יתר”.
הסבר מפורט(מלווה בדוגמא) מצוי בנספחי העבודה בנוגע לאופן ביצוע המחקר.
העבודה בוצעה במקצועיות גבוהה והושקע בא זמן רב ומאמצים רבים.
העבודה מיועדת לכל מי שמעוניין לבצע עבודה דומה ורוצה להקל את שלבי העשייה, וכן לכל מי שמתעניין בנושא זה ומעוניין לקרוא חומר עיוני באיכות גבוהה.
תוכן עניינים
מבוא. 3
האנליסט. 4
סקירה ספרותית. 5
מתודולוגיה ותאור המחקר. 8
התוצאות וניתוח המחקר. 10 סיכום. 12
ביבליוגרפיה. 13
נספחים. 14
העבודה כתובה בפונט 14

ILS 220.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 3942
מספר מקורות 10
שנת הגשה 2007