ניתוח פיננסי של חברת שופרסל

שנת הגשה 2007, 9320 מילים
ILS 350.00 – קנה עכשיו

תקציר עבודה זו כוללת ניתוח פיננסי מלא של הפעילות העסקית של חברת שופרסל בהשוואה לחברת הריבוע הכחול.
ניתוח החברה והענף מתבסס על דוחות כספיים של חברת שופרסל , דוחות כספיים של הריבוע הכחול , מאמרים וכתבות בעיתונים ובאינטרנט העוסקים בשוק ההון ועוקבים אחר השינויים בענף ובחברה.
בעזרת ניתוח הפעילות העסקית הערכנו את מצבה הפיננסי והעסקי של שופרסל כיום ואת המגמות והשינויים העוברים על הענף והחברה , יכולתה להפיק מזומנים בעתיד ושוויה העדכני נכון לסוף התקופה הנבדקת .
הערכת השווי של החברה בוצעה בשיטת DCF.
בנוסף מצורף לעבודה גיליון אקסל אשר מכיל את נתוני הניתוח האנכי והאופקי של הדוחות והמאזנים, את חישוב היחסים הפיננסים והגרפים שלהם. (מוכנים להדפסה) גיליונות אלה מכילים את כל הנוסחאות וניתן להשתמש בהם גם לניתוחים אחרים.
להלן תוכן העניינים:
מבוא    —      2
סקירה ענפית   —  3     סקירת החברה         8
סביבה כלכלית   – –      15
ניתוח SWOT  –      16
ניתוח המאזן    –      18
ניתוח דוח רווח והפסד       
5 ניתוח דו”ח תזמ”ז  –       32
יחסים פיננסיים   –       35
סיכום יחסים פיננסים          44
סיכום הניתוח הפיננסי ומסקנות          46        הערכת שווי         47
סיכום כללי  –        52
ביבליוגרפיה  —        53
נספחים  —       54
 

ILS 350.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 9320
מספר מקורות 5
שנת הגשה 2007