עבודה מצטיינת – ביצועים עסקיים ופיננסיים בחברת ייצור פודינג “פארמהאוס פייר”

שנת הגשה 2006, 1781 מילים
ILS 180.00 – קנה עכשיו

בית ספר למנהל עסקים עבודה אישית- ביצועים עסקיים ופיננסיים- חברת ייצור פודינג “פארמהאוס פייר” שם המגישה:
ת.ז: שם המרצה: תאריך הגשה: תוכן עניינים
מבוא.. 3
חלק א’ – הכנת התקציב. 4
חלק ב’ –  דו”ח פיננסי 2005 ותקציב 2006. 7
חלק ג’ – חשיבות הבקרה התקציבית.. 9
סיכום.. 11
ביבליוגרפיה.. 12
מבוא
דו”ח זה יעסוק בחשיבות הכנת התקציב בחברות עסקיות ככלל ולחברת פארמהאוס פייר בפרט.
חברת פארמהאוס פייר, מייצרת מגוון של מעל 40 פודינגים והמוצרים שלה נמכרים ברחבי המדינה.
מחזור המכירות בשנת הכספים החולפת היה 5
מיליון פאונד מחזור המכירות לשנת 2006 צפוי להגיע ל 8
מיליון פאונד .
בפרק א’ הדו”ח יבחן את נושא תקציב ומרכיביו השונים והמגוונים כל אחד ממרכיבי  התקציב ייבחן הלכה למעשה בחברת פארמהוס פייר תוך דגש על ייחודיות החברה.
השימוש בתקציב הינו חיוני לארגונים עסקיים כאוויר לנשימה, זהו הכלי היעיל לסימון אבני דרך ברורים בדרך לכבישת מטרות ויעדי הארגון. בפרק ב’ יינתן דו”ח פיננסי של שנת הכספים החולפת 2005 ותקציב לשנת הכספים 2006. הדו”ח ייתן פירוט מלא של מרכיבי עלות המכר בחברה ופירוט העלויות בכל אחת ממחלקות הארגון.
פרק ג’ יעסוק בחשיבות ה”בקרה התקציבית” ויינתנו דוגמאות רבות לגב’ הלן קולי בעלת החברה, ליישום יעיל של כלי עזר זה בחברה למען הגדלת הרווחים, התייעלות וצמיחת החברה לשווקים חדשים.

ILS 180.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 1781
מספר מקורות 4
שנת הגשה 2006