עבודה סמינריונית בנושא הפחת

שנת הגשה 2007, 4970 מילים
ILS 200.00 – קנה עכשיו

תקציר העבודה:

2 מחברי העבודה הינם בוגרי תואר ראשון באונ’ בכלכלה וחשבונאות אשר סיימו את התואר בהצטיינות, ובנוסף עבודת סמינריון זו קיבלה ציון סופי של 96.
בשוק העולמי ככלל ובשוק הישראלי בפרט כמעט לא נמצא חברות אשר בדוחותיהן לא קיים המונח אשר נקרא “הוצאות פחת”. הפחת נחשב לאחת ההוצאות המוכרות ביותר ולא בכדי הוקדשו לו כמה סעיפים בפקודת מס הכנסה וגם לא מעט פסקי דין נסבו אודותיו. גם בחשבונאות הניהולית מוכר נושא הוצאות הפחת כהוצאה קבועה קלאסית. הפחת שמשמש כביטוי לירידה בערך הנכס הפך בשנים האחרונות ככלי פופולארי ליכולת לשחק עם הרווח כגון השימוש בפחת מואץ, או שימוש בשיטות פחת שונות שמאפשרות הגדלה של ההוצאות בשנים הראשונות או בשנים האחרונות לחיי הנכס.
בעבודה שלפנינו ירדנו לשורש משמעות הפחת תוך כדי מתן דגש לשיטות השונות של הפחת והעומד מאחוריהן. כמו כן סיפקנו מענה לשאלה על איזה נכסים ניתן לתת פחת ועל איזה נכסים לא ניתן לתת פחת כלל, במסגרת בעיה זו התייחסנו למורכבות שיש לנכסים בלתי מוחשיים בנושא הפחת והצגנו דרכים לפתרונה.
דנו בסוגיה שמעניינת בימים אלו את רוב משרדי רואי החשבון אודות ההשפעה של כניסת התקינה הבינלאומית לחשבונאות בארץ ואופן ההכרה החדשה שנדרשת בנושא הפחת בעקבות השימוש בשיטת ההערכה מחדש לאומדן נכסים קבועים.
בנוסף דנו בכמה וכמה סוגיות מיסוי כדי לטעום קצת מהבעיות שמאפיינות את נושא הפחת ואשר גרמו למס הכנסה לתת התייחסות רצינית ומורחבת לנושא הפחת בפקודת מס הכנסה.
בסופה של העבודה בדקנו האם הפחת אכן משקף את הבלאי שקיים במציאות או שמא מדובר בסה”כ בשיטה מתמטית אשר בינה לבין המציאות אין כל קשר והיא רק פיקציה חשבונאית שמטרתה לתת ביטוי לבלאי של הנכס וזאת עשינו ע”י פרק אמפירי של השוואת הפחת לפי שווי השוק אל מול הפחת שנלקח בחשבון ע”י מס הכנסה ולכן גם ע”י חברות רבות בישראל.
  תוכן עניינים:
מבוא
—  עמוד 1
מהו פחת            …  עמודים 2-3
שיטות הפחתה –.  עמודים 4-9
פחת על קבוצת נכסים ..
עמודים 10-11
הטיפול החשבונאי בפחת בתקינה הישראלית ..
עמודים 12-14
פחת על נכסים אחרים ..
עמודים 15-18
הפחת בהיבט המיסוי והחוקי — עמודים
1 9-
5 פרק אמפירי
עמודים 26-29
סיכום —
עמוד 30            ביבליוגרפיה
עמוד 31

ILS 200.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 4970
מספר מקורות 22
שנת הגשה 2007