תיירות ורודה: מניעיו של התייר לבקר בעיר והמקרה התל אביבי-סמינר בנושא תעשיית התיירות והשירות בארץ. ציון סופי:97

שנת הגשה 2011, 9816 מילים
ILS 500.00 – קנה עכשיו

תיירות ורודה: מניעיו של התייר לבקר בעיר והמקרה התל אביבי סמינר בנושא תעשיית התיירות והשירות בארץ הקדמה      עבודה זו עוסקת בנושא התיירות הגאה ומתמקדת במניעי תיירים הומוסקסואלים לביקור ביעדים לצרכי חופשה. לכן, שאלת המחקר שלי היא: מהם הגורמים והמניעים בבחירת יעד לחופשה בקרב גברים הומוסקסואלים ולסביות? לאחר בחינת נושא זה בכוונתי לאפיין את המוצר התיירותי המוצע על ידי העיר תל אביב נוכח התחרות הגדולה שהיא עומדת בה מול “יעדים גאים” אחרים בעולם. לטענתי, זו העיר המתאימה ביותר לאירוח תיירות גאה בישראל. מכאן נגזרת שאלת משנה: לאור הגורמים והמניעים הייחודיים המאפיינים את התייר הגאה, מהו הפוטנציאל התיירותי של תל אביב?
     על מנת לענות על שאלות אלו אשתמש בספרות המקצועית הכוללת בין היתר מחקרים קודמים, סקרים עדכניים ותיאוריות רלוונטיות. על מנת לאפיין את המוצר התיירותי של תל אביב אשתמש גם במדריכי תיירים ומידע עדכני מהאינטרנט ואנסה לבסס את טענתי על ידי מתן הסבר לוגי כי ההיצע הקיים עונה על המניעים של קהל יעד זה. ברצוני לציין כי העיר תל אביב כיעד גאה הוא נושא חדש אשר דורש מחקר מעמיק ועם זאת, מסקרן וחשוב לקידום התיירות בעיר.
     Mathieson & Wall (1982) סוברים כי מניעים מעודדים חיפוש אחר מקורות מידע, הערכת חלופות וקבלת החלטות. הרצון לנסוע ליעד מסוים מתעורר כאשר עולה המודעות למאפייני היעד המשולבים בפרופיל התייר (Ballegaard & Chorr
2 009, 17). מתוך הסכמה עם קביעה זו, בניתי שלושה פרקים מרכזיים, אשר עונים על שאלת המחקר ושאלת המשנה:       פרק 1, נועד לספק רקע כללי על התיירות הגאה וקהל היעד אליו היא פונה. טרם חקירת מניעי התייר, קיים צורך להבין כיצד התפתחה תיירות נישה זו, מהו פרופיל התייר הגאה ומאפייני חופשתו. פרק 2, עוסק בגורמים ומניעים כלליים של התייר בעת בחירת יעד לחופשה ועונה על שאלת המחקר המרכזית. פרק 3, עוסק בפוטנציאל התיירותי של תל אביב לאור המניעים הכלליים שפורטו בפרק 2. אסביר כיצד העיר תל אביב כמוצר בעל היצע יכול לספק רבים מן הצרכים של הקהילה הגאה, כך שבעתיד תיתכן גדילה בצריכת מוצר זה- תיירות הגייז.
תוכן עניינים
הקדמה. 1
מבוא. 2
פרק 1: ניתוח שוק התיירות הגאה. 3
1 .1 הגדרת מונח התיירות הגאה. 3
1 .2 תעשיית התיירות הורודה- גודל שוק, צמיחתו ומאפייניו 3
1 .3 פרופיל התייר הגאה. 4
1 .3.1 מאפיינים סוציו-דמוגרפים.. 4
1 .3.2 מאפייני הכנסה. 5
1 .3.3 מאפייני החופשה. 5
פרק 2: תיירות עירונית בקרב תיירים גאים והגורמים המוטיבציונים לחופשה  6
2 .1 תהליך בחירת החופשה על ידי התייר. 6
2 .2 פירמידת הצרכים האנושיים ויישומם בהקשר לתיירות הגאה  6
2 .3 גורמים מושכים pull factors)) בבחירת חופשה. 7
2 .4  גורמים דוחפים push factors)) בבחירת חופשה. 8
2 .5 הבדלי מניעים בין גברים הומוסקסואלים ללסביות. 9
2 .5.1 מניעי גברים הומוסקסואלים.. 9
2 .5.2 מניעי התיירת הלסבית לביקור. 10
2 .5.3 השוני בין המניעים.. 10
2 .6 שלילת יעדים לחופשה עקב גורמי סיכון 11
2 .6.1 מניעת סיכונים בבחירת היעד. 11
2 .6.2 מקורות הערכת סיכונים על ידי התייר. 11
2 .6.3 הסביבה המקומית והתייר. 11
2 .6.4 סיכונים אפשריים בעת חופשה. 12
פרק 3: חקר מקרה – תל אביב כעיר ורודה. 13
3 .1 המודל הקוֹנְסֶפְּטוּאָלִי 13
3 .2 גברים הומוסקסואלים ולסביות בישראל. 14
3 .3 סוגי יעדים גאים.. משפטים
3 .4 מרחבים גאים ותיירות. משפטים
3 .5 סביבה עירונית – כיצד הפך המרחב העירוני של תל אביב ל “gay friendly”?  16
3 .6 פעילויות מצד גורמים רשמיים.. 16
3 .7 המוצר התל אביבי –  מאפיינים עירוניים קיימים ומימוש ציפיות התייר  17
3 .7.1 חוף ים ואקלים.. 17
3 .7.2 מאפיינים היסטוריים, אטרקציות תיירותיות והיצע תרבותי 17
3 .7.3 אירועי גאווה. 19
3 .7.4 היצע חיי הלילה. 20
3 .8 פוטנציאל הביקורים בתל אביב. 21
3 .8.1 נכונות תיירים גאים להגיע לחופשה בתל אביב. 22
3 .8.2 גורמים מניעים.. 23
3 .8.3 חסמים שימנעו ביקור בתל אביב. 24
סיכום..
5 ביבליוגרפיה. 26

ILS 500.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 9816
מספר מקורות 40
שנת הגשה 2011