עבודה זו נכתבה במסגרת קורס “תיירות נושאית” ועוסקת בשלוש תמורות ומגמות עיקריות שחלו במוזיאונים עירוניים בשני העשורים האחרונים.עבודה בנושא מעניין וחלוצי יחסית, שכן ישנו חיבור בין מוזיאון קיים לבין הספרות המקצועית.ציון:94

שנת הגשה 2012, 1672 מילים
ILS 150.00 – קנה עכשיו

“מגמות והתפתחויות עיקריות של המוזיאונים בשני העשורים האחרונים – מוזיאון מאדאם טוסו בלונדון כחקר מקרה” עבודה זו עוסקת בשלוש תמורות ומגמות עיקריות שחלו במוזיאונים עירוניים בשני העשורים האחרונים.
הראשונה היא בנושאים נבחרים ברמה הכלכלית. השנייה היא השינויים באסטרטגיית המוזיאונים אשר קשורה במידה רבה למגמה הראשונה. השלישית היא השינוי באוספים הנובעת מהגלובליזציה, המדיה והטרנדים החברתיים. על ידי ניתוח ואפיון מוזיאון מאדאם טוסו בלונדון (המהווה סניף דגל של מוזיאוני הרשת) נדגים כיצד מובאים לידי ביטוי ההתפתחויות הנזכרות לעיל. השינויים יוסברו תוך שימוש במגמות שצויינו  בספרות המקצועית וישולבו בחקר מקרה של  המוזיאון בלונדון.

ILS 150.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , , , , , , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 1672
מספר מקורות 10
שנת הגשה 2012