פרה סמינריון בדיני תאגידים – תופעת הקונצרן והתייחסות המשפט לתופעה זו

שנת הגשה 2011, מילים

דיני תאגידים סמסטר
2 011ב’ עבודה פרה סמינריונית תופעת הקונצרן והתייחסות המשפט לתופעה זו תוכן עניינים
        תקציר מנהלים -..2
1 . דיון כללי בהרמת מסך –…3
2       . מהי תופעת הקונצרן 4
     3. מהם התנאים להחלתה –..5
4 . היתרונות והחסרונות של השימוש בתופעה זו -6
5. המצב החקיקתי כיום בנוגע לתיאורית הקונצרן …7
6 . ניתוח פסיקה שעשתה שימוש בתופעה זו –..8
7. משפט משווה –10
8 . דין רצוי -11
    סיכום -11
   ביבליוגרפיה –…12
תקציר מנהלים  בעבודה זו נסקור ונבחן את יחסו של המשפט לתופעת הקונצרן ובעיקרה את סוגיית הרמת המסך.                   סקירה זו תבוצע תוך הצגת התהליך והתנאים להרמת המסך באמצעות תיאוריית המיזם ומתן דגש ליתרונותיה וחסרונותיה של תיאוריה זו .
בהמשך העבודה בוצעה בדיקה בדבר המצב החקיקתי כיום בתופעה, תוך אזכור סעיפי חוק רלוונטיים ועדכוניהם , וכן נערך ניתוח פסיקה תוך שימוש בפסקי דין רלוונטיים ומהותיים בתיאוריית הקונצרן והרמת מסך.
כתוצאה מניתוח הפסיקה בתחום חתרנו לעבר הדין הרצוי, זאת בכדי לדון האם ניתן לעגן את התופעה בחוק. ולבסוף הוקשו המסקנות בהם סיכמנו את העבודה.

מילות מפתח ,
מקצוע/ות
מספר מילים
מספר מקורות
שנת הגשה 2011