סמינריון סיום קורס- הלוחמה הפסיכולוגית שנוהלה על ידי האמריקאים בעירק

שנת הגשה 2009, 6487 מילים
ILS 220.00 – קנה עכשיו

תוכן עניינים
סקירה כללית על לוחמה פסיכולוגית הגדרת לוחמה פסיכולוגית קהלי יעד של הלוחמה הפסיכולוגית עיקרי הלוחמה פסיכולוגית.
התעמולה שטיפת  מוח הונאה  הלוחמה הפסיכולוגית במערכה בעיראק הלוחמה הפסיכולוגית של כוחות הקואליציה רקע
תיאורטי ללוחמה הפסיכולוגית בעיראק רגשות:
“הלם ותדהמה/אימה”.
באיזו טכניקה האמריקאים ניסו ליצור את ההלם והתדהמה?
 הלוחמה הפסיכולוגית הנגדית של העיראקים מעבר של הלוחמה הפסיכולוגית של מדינות הקואליציה מרגשות  לשכלתנות לוחמה פסיכולוגית בעלונים, שידורי רדיו ובאינטרנט באמצעות עלונים באמצעות שידורי רדיו באמצעות האינטרנט פנית הלוחמה הפסיכולוגית לעם העיראקי לחץ לוחמה פסיכולוגית על ידי כמות פניה לחיילי הצבא העיראקי אפקטיביות והוכחה להצלחת הלוחמה הפסיכולוגית בעיראק סיכום ומסקנות ביבליוגרפיה הלוחמה הפסיכולוגית היא תופעה עתיקת יומין שהתפתחה יותר ככל שהעולם נחשף יותר למקורות מידע, וככל שחלה התקדמות באמצעי התקשורת.תכליתה של הלוחמה הפסיכולוגית הוא להשפיע על מצבנו המנטאלי – ובמקרים רבים, כשהלוחמה הפסיכולוגית מופעלת נגדנו באופן יעיל ומתוחכם, לא ניתן על ידי רציונליזציה פשוטה כתהליך מניעתי והגנתי בפני לוחמה פסיכולוגית. “רק לעיתים רחוקות הניצחון מושג רק באמצעות הרס חומרי של הצד הנגדי; המפתח הוא להרוס את רצונו של הצד הנגדי להילחם. לוחמה פסיכולוגית היא האמצעי העיקרי בו ניתן לתקוף ולהרוס את כוח הרצון והיכולת של צד האויב. ” בבואנו לסכם את הלוחמה הפסיכולוגית שניהלו כוחות הקואליציה בראשותה של ארצות הברית במלחמה בעיראק נזכיר את הסיומת של דברי המרשל Mike Heath   שהבאנו בפתח העבודה, ” …אני מעדיף לחשוב על הלוחמה הפסיכולוגית כעל רצף,…הוא מתחיל בתקופה הקודמת ללוחמה בשטח, בה אתה מחפש להשיג הרתעה וכפייה; היא נמשכת אל תוך תקופת הלוחמה הפיזית בשטח; וכמובן היא נמצאת עם סיומה ונמשכת עד לתקופת שחזור המצב שלאחר הקונפליקט והבנייה מחדש. “נזכיר כי הוא גם אמר:
“תחילה, היעד העיקרי היה להרתיע את השימוש בנשק להשמדה המונית, להרתיע בפני נזק מכוון לשימוש בתשתיות עיראקיות ,בין על ידי העם או בין אם על ידי המשטר;  לקדם את יעדי ומטרות הקואליציה במונחים של אמצעי הרתעה, פעילויות עוינות פוטנציאליות  ולכוון למצב הסופי שלאחר הלוחמה בשטח,בה יהיה צורך לשקם את המדינה. כל היעדים היו חשובים בעיני כוחות הקואליציה במידה שווה”.
ההבדל בין הלוחמה הפסיכולוגית הטקטית והלוחמה הפסיכולוגית האסטרטגית היא בזאת שלוחמה הפסיכולוגית טקטית, יכולה להיות רחבת היקף אבל היא עדיין טקטית וממוקדת בטווח הקצר, כלומר במקרה הנוכחי הרי  שמטרתה הייתה להפיל את המשטר העיראקי כמה שיותר מהר –דבר שהושג בפועל יחד עם זאת מבחן של הטווח הארוך הוא הבוחן את  הלוחמה הפסיכולוגית האמריקאית, “ביום שלאחר משטר סאדאם”

ILS 220.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 6487
מספר מקורות 9
שנת הגשה 2009