דו”ח ניתוח עסקי חברת אלישרא

שנת הגשה 2011, 5932 מילים
ILS 150.00 – קנה עכשיו

תוכן עניינים:
הקדמה: 3
פרטי החברה: 4
בעלי מניות של החברה: 5
מידע כללי על החברה: 7
היסטוריה של החברה: 11
מידע ביוגרפי על בעלי המניות, המייסדים ומנהלים בכירים ביותר: 12
שמות מנהלים בכירים: משפטים מבנה ארגוני: 17
מחזור עסקים/פיננסי: 18
לקוחות: 21
ספקים: 21
תביעות ומידע שלילי על החברה: 22
קטעי עיתונות: 24
השוק בו פעולת החברה: 31
קניין רוחני בבעלות החברה: 31
נכסים: 32
נספח- ביבליוגרפיה: 33
חברת אלישרא הינה חברה פרטית אשר לא  נסחרת בבורסה. היא עוסקת בפיתוח מערכות לוחמה אלקטרוניות. ראשית ברצוננו לציין , כי בעקבות כך שרוב עיסוקה של החברה הוא עם גופים צבאיים וביטחוניים, הרבה פרטים  הינם מסווגים וחסויים לציבור הרחב.
לאור זאת, אין שום מידע מבוסס על מחזורה הפיננסי, ולכן הסקנו מסקנות על מחזורה הפיננסי מתוך כתבות וקטעי עיתונות שונים.
מבדיקה מעמיקה במקורות עולה כי מרבית מהתביעות כנגד החברה הינם ע”י עובדיה ואולם אין לחברה הרבה תביעות מגופים חיצוניים .

ILS 150.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 5932
מספר מקורות 102
שנת הגשה 2011