תרבות עסקית בישראל ובעולם – תקשורת ועסקים

שנת הגשה 2012, 1540 מילים
ILS 100.00 – קנה עכשיו

מבוא
תקשורת בעסקים היא מרכיב עיקרי וחשוב בכל תרבות להעברת מסרים, רעיונות וידע. הדבר יכול להתבטא, ע”י שפת המשווק הבא להפיץ מוצר במדינה אחרת. השפה האנגלית היא השפה הבינלאומית לעסקים ,ממשק התקשורת במרבית העסקים בחו”ל דוברות אנגלית. אך אין כל ספק שהיכרות עם השפה המקומית מקנה יתרון ומסייעת בהבנה, תפיסה ופירוש של מסרים.
לכן מומלץ להעסיק או להכשיר משווקים שיידעו שפה נוספת מעבר לאנגלית, בבואם למדינה זרה.
חשוב שתהיה הבנת דקויות וגישה למצבים רגישים. לא מספיק לדעת רק שפה פורמאלית. אלא גם שפת גוף שיכולה להתפרש אחרת ממקבל המסר. אפשרויות גישה והבעה נוספות לדוגמא:
משמעות מילים, ניסוח, ביטויים, שימוש בידיים להעצמה, עמידה, ישיבה, סלנג, שפת רחוב וכו’ .
נציג כמה ממצאים מחקריים עבור שלוש מדינות שונות, היכולת ליצור תקשורת עסקית והשתלבות בתרבות השונה.

ILS 100.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח
מקצוע/ות
מספר מילים 1540
מספר מקורות
שנת הגשה 2012