העדפת ניווט לעומת חיפוש בניהול מידע אישי

שנת הגשה 2012, 3610 מילים
ILS 150.00 – קנה עכשיו

תוכן עניינים
תוכן עניינים. 2
תקציר. 3
מבוא. 4
סקירת ספרות.. 5
1 . ניהול מידע אישי- ארגון ואחזור פריטי מידע. 5
2 . דרכי אחזור מידע- ניווט וחיפוש.. 6
3 . העדפת ניווט על פני חיפוש.. 7
דיון ומסקנות.. 10 ביבליוגראפיה. 13
תקציר בעבודה זו הצגתי ובחנתי מחקרים בניהול מידע אישי ובדרכי אחזור המידע של המשתמשים. חקרתי שתי דרכים עיקריות לאחזור מידע: ניווט וחיפוש. מתוך המחקרים עלה כי העדפת המשתמשים הינה דליית המידע בצורת ניווט. הצגתי את הנושא של ניהול מידע, יצירה, אחסון, שימוש ואחזור מידע. בחנתי את אופן ארגון המידע ואת שתי דרכי אחזור המידע העיקריות. מחקרים הראו כי ישנם הרבה גורמים המשפיעים על אופן ארגון המידע ושליפת המידע, וכי האחד תלוי בשני, כלומר האופן שבו משתמשים מארגנים את המידע, תלוי באופן שבו הם ישלפו אותו. חקרתי לעומק את שני אופני האחזור: הניווט ובחיפוש. בחנו את היתרונות ושחסרונות של כל שיטה וניסינו לתת לשובה לשאלה למה משתמשים מעדיפים בכל זאת ניווט, למרות החסרונות הבולטים של השיטה. לבסוף, התמקדתי בסיבות האפשריות להעדפת המשתמשים ולתמיכה במחקרים להנחה זו.

ILS 150.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח ,
מקצוע/ות
מספר מילים 3610
מספר מקורות 24
שנת הגשה 2012