תכנן ועיצוב מכוון משתמש – ניתוח פורטל פנים ארגוני “מכבידע”

שנת הגשה 2011, 2889 מילים
ILS 100.00 – קנה עכשיו

תקציר עבודה זו עוסקת בניתוח אתר פנים ארגוני של ארגון בריאות גדול בארץ. הניתוח בוצע בעזרת שמונת כללי הזהב והיוריסטיקה.
הסקירה והניתוח בוצעו מהכלל אל הפרט. אוכלוסיית המשתמשים בפורטל הינה מגוונת ובעלת קשת מקצועית רחבה המשפיעה על צרכי המשתמשים. מאחר ומדובר בפורטל פנים ארגוני, יש חשיבות כבר בתחילת העבודה להכרתו. בחרנו לבחון את נושא המשאב האנושי, תוך התמקדות בתפריט המשרות הפנויות. שמונת כללי הזהב לפיהם ניתחנו את הממשק הינם: חתור לעקביות, עיצוב אוניברסלי,  פידבק אינפורמטיבי, סגירת עניין, הימנעות משגיאות, החזרת המצב לקדמותו בקלות, אפשרות למשתמשים לשלוט בתוכנה, הקטנת העומס הקוגניטיבי.

ILS 100.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 2889
מספר מקורות
שנת הגשה 2011