יסודות החשבונאות ממ”ן 13 ציון 100

שנת הגשה 2015, 1072 מילים
ILS 80.00 – קנה עכשיו

ממ”ן 13
שאלה מס’ 1:
א. שנת 2010:
נחשב תחילה את עלות הקניות נטו:
כעת נחשב את עלות המכר (חישוב 3):
כעת נחשב את המכירות נטו (חישוב 2):
כעת נחשב את ההנחות ללקוחות (חישוב 1):
שנת 2011:
נחשב תחילה את המלאי לתחילת השנה (חישוב 5):
כעת נחשב את המכירות נטו (חישוב 4):
כעת ניתן לחשב את הרווח הגולמי (חישוב 7):
כעת נחשב את הקניות נטו:
כעת ניתן לחשב את הקניות ברוטו (חישוב 6):
ב. שנת 2010:
עלות המכר:
כעת נחשב את המכירות נטו: כעת ניתן לחשב את הרווח הגולמי:
שנת 2011:
עלות המכר:
כעת נחשב את המכירות נטו: כעת ניתן לחשב את הרווח הגולמי:
יפה משפטים/משפטים שאלה מס’ 2:
1. FIFO תמידי:
מלאי פתיחה +קניות מכירות יתרה במחסן תאריך
1 .1.13
משפטים.2.13

6 .3.13
משפטים.4.13
משפטים.7.13
משפטים.9.13
5.10.13
משפטים.11.13
משפטים.12.13
עלות המלאי(מתוך הטבלה): משפטים,010 יפה שווי מימוש נטו:
חישוב הרווח הגולמי לשנת 2013:
יפה FIFO  תקופתי:
עלות המלאי תהיה מנהל עסקים,100 חישוב הרווח הגולמי:
יפה
2 . ממוצע משוקלל תמידי:
מלאי פתיחה +קניות מכירות יתרה במחסן תאריך כמות עלות סה”כ כמות עלות סה”כ כמות עלות סה”כ
1 .1.13
משפטים.2.13

6 .3.13
משפטים.4.13
משפטים.7.13
משפטים.9.13
5.10.13
משפטים.11.13
משפטים.12.13
ערך מלאי הסגירה (מתוך הטבלה): פה שווי מימוש נטו:
חישוב הרווח הגולמי לשנת 2013:
הרווח הגולמי: 19,930 יפה ממוצע משוקלל תקופתי:
נחשב עלות ממוצעת ליח’ לשנת 2013:
יפה
3 5/35
שאלה מס’ 3:
א.יחידות עלות מלאי הסגירה 31.12.12 =1000*מנהל עסקים.5=מנהל עסקים,500 ב. שווי מימוש נטו:
ג. ערך מלאי הסגירה הינו: 13,000 (הנמוך מבין השניים) יפה
2 0/20 שאלה מס’ 4:
א. 2011:
שיעור הרווח הגולמי בשנת 2011: 
4 000/20000= 20%
2 012:
מכאן נובע ש:
מלאי הסגירה(בטרם פרצה השריפה)= 4,000(מלאי פתיחה+קניות-עלות המכר) ב. מכיוון שנתון עלות המלאי הנותר הוא במחיר מכירה ולא במחיר עלות יש לדעת מה שווי העלות שלו:
ג. לכן, ערך התביעה יהיה: 90%*3,200= 2,880 יפה
2 0/20 שאלה מס’ 5:
1. תשובה ג’ היא הנכונה.
2 .תשובה ד’ היא הנכונה. יפה
1 0/10 ציון:100 תודה

ILS 80.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 1072
מספר מקורות 1
שנת הגשה 2015