הכחדת מיני בעלי חיים בישראל: גורמים, מקרים, דרכי פעולה

שנת הגשה 2014, 5507 מילים
ILS 135.00 – קנה עכשיו

שם המוסד שם הפקולטה שם החוג הכחדת מיני בעלי חיים בישראל גורמים, מקרים, דרכי פעולה בהנחיית:
מגיש:
ת.ז.
תאריך הגשה:
תוכן עניינים
מבוא. 3
1 . גורמים להכחדת מיני בעלי חיים.. 5
1 .1. גורמים טבעיים.. 5
1 .2. גורמים הקשורים לפעילות האדם.. 5
1 .2.1 פגיעות ישירות.. 6
1 .2.2. פגיעות עקיפות.. 7
2 . הכחדת מיני בעלי חיים בישראל. 9
2 .1 דגים ודו חיים.. 9
2 .2 יונקים.. 9
2 .3 עופות.. 11
2 .4 פרוקי רגליים וחסרי חוליות.. 11
3 . החזרת מינים לטבע. 13
3 .1 הדוגמא של היחמור הפרסי 13
3 .2 הדוגמא של הנשר. מנהל עסקים
3 .3 הדוגמא של איל הכרמל. 16
4 . דיון: אחריות האדם להכחדה ודרכי פעולה.. 17
סיכום ומסקנות.. 20 ביבליוגרפיה.. 22
מבוא
העבודה הנוכחית עוסקת בהכחדה של מינים, בגורמים להכחדה, במקרים של הכחדה שספציפיים לישראל, ובמקרים שבהם חלו ניסיות להשיב לטבע חיות שהוכחדו. העולם משתנה כל הזמן, ומגוון המינים שנמצאים בו משתנה אף הוא. מינים חדשים נוצרים כחלק מתהליך אבולוציוני, ומינים ישנים חדלים מלהתקיים. במקרים מסוימים, תהליך זה של הכחדה מתרחש באופן טבעי, כחלק מתהליך הברירה הטבעית. במקרים אחרים, ישנו גורם אנושי שאחראי להכחדה. שטחה של ישראל עשיר במיני בעלי חיים.
יש בו כ-100 מיני יונקים וכ-200 מיני עופות. רבים מהמינים שמצויים בישראל הם אנדמיים, כלומר ייחודיים לאזור מסוים. חשוב במיוחד לשמור על מינים אנדמיים שכן אם ייעלמו מישראל ייעלמו גם מהעולם כולו, ללא שום דרך להשיבם (שלמון, 1999). בעוד שהמקרים של הכחדה שהתרחשו בישראל הם ייחודיים, הגורמים הכלליים להכחדה הם אותם גורמים כמו באזורים אחרים בעולם. לכן, במובנים מסוימים ניתן ללמוד ממחקר על הכחדה בישראל גם על הכחדה באופן כללי.
העבודה הנוכחית שואפת לענות על השאלה “מהם הגורמים להכחדה בישראל?”. על מנת לענות על שאלת המחקר, העבודה תציג סקירה של גורמים כלליים של הכחדה יחד עם מקרים של הכחדה ספציפיים לישראל, במטרה לספק תמונת מצב רחבה ככל הניתן של תופעת ההכחדה בישראל. השאיפה היא שתמונת מצב כזאת תספק בסופו של דבר תובנות לגבי דרכים למנוע מקרים עתידיים של הכחדה ותקדם תפיסת עולם שדואגת למערכת האקולוגית כולה ושואפת לשמור עליה מפני סכנות שמקורן בפעולה אנושית.
חשיבות המחקר נובע מכך שכיום, השפעתו של האדם על הטבע גדולה מתמיד. ההתערבות האנושית במערכת האקולוגית שנעשתה ללא בקרה או מודעת כבר גרמה לשינויים אדירים בביוספירה (צ’רנוב, 2002). רק במאה השנים נעלמו מישראל בלבד מינים רבים: 2 מינים אנדמיים של חולייתנים, 22 מינים נוספים של חולייתנים, משפטים מיני רכיכות ו-6 מיני חרקים. אף ייתכן שישנם מינים נוספים שנכחדו שלא ידוע לנו עליהם. הכחדת המינים אינה הבעיה היחידה, שכן נגרם נזק רב לשטחים טבעיים שבעלות השלכות על המערכת האקולוגית כולה (שלמון, 1999). השינויים בסביבה הטבעית נגרמים בעיקר מהתיישבות ופיתוח, ומתרחבים ככל שהאוכלוסייה האנושית גדלה (יום טוב ומנדלסון, 2002). אם כך, מדובר בתהליך מתמשך של שינויים במערכת האקולוגית ומן הראוי לנסות למזער את הנזקים הנגרמים ככל הניתן.
הפרק הראשון בעבודה יציג את הגורמים השונים להכחדה של מינים. קודם יוצגו גורמים להכחדה שמתרחשים באופן טבעי, ולאחר מכן את הגורמים שנובעים ממעשה אדם. בתוך הגורמים שנובעים ממעשה אדם ישנן פגיעות ישירות בבעלי חיים ופגיעות עקיפות, שנובעות משינויים שמבצע האדם בסביבה הטבעית, וכתוצאה מהם נפגעים בעלי חיים. הפרק השני יציג מקרים של הכחדת בעלי חיים בישראל, יחד עם מקרים שבהם בעלי חיים הובאו לסף הכחדה. קודם תוצגנה דוגמאות לדגים ודו-חיים, ולאחר מכן דוגמאות ליונקים, עופות, פרוקי רגליים וחסרי חוליות. הפרק השלישי יציג מקרים שבהם ניסו להשיב לטבע חיות שהוכחדו מישראל. החיות שמופיעות בפרק זה הן היחמור הפרסי, הנשר, ואייל הכרמל. לבסוף יוצג ניסיון להבין את המקרים השונים של בעלי חיים שהוכחדו בישראל מתוך הגורמים הכלליים של הכחדה שהוצגו קודם לכן, יחד עם הצעות לפעולות שניתן לנקוט בהן על מנת למנוע פגיעה עתידית בעולם החי.

ILS 135.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 5507
מספר מקורות 15
שנת הגשה 2014