שופרסל – ניתוח דוחות והערכת שווי

שנת הגשה 2015, 8035 מילים
ILS 300.00 – קנה עכשיו

בס”ד                                                                 מטלת גמר בקורס ניתוח דוחות פיננסיים ניתוח והערכת שווי חברת שופרסל בע”מ שם החברה: שופרסל בע”מ תוכן עניינים

1 .       מבוא                                                                                                               3

2 .       סקירת הענף                                                                                                    4
3 .       סקירה של החברה                                                                                          7
4 .       ניתוח S.W.O.T                                                                                               12
5.       ניתוח המאזן ויחסי איתנות                                                                               מנהל עסקים
6 .       ניתוח דוחות רווח והפסד ויחסי רווחיות ותשואה                                                20 7.       ניתוח יחסי רווחיות ותשואה                                                                            23
8 .       ניתוח דוח תזרים מזומנים ויחסי נזילות                                                            
5 9.       ניתוח יחסי נזילות                                                                                             27
1 0. ניתוח יחסי יעילות                                                                                   
2 9
1 1. סיכום ניתוח החברה                                                                                
3 2
1 2.
 הערכת שווי של החברה                                                                                  33
1 3.
 סיכום ומסקנות                                                                                                39
מנהל עסקים.
 ביבליוגרפיה                                                                                                     40 משפטים.
 נספחים                                                                                                              מבוא
סקירת העבודה בעבודה זו “ניתוח והערכת שווי של חברת שופרסל בע”מ” ביצעתי ניתוח ביחס לחברה הנסחרת המתחרה, רמי לוי. בחרתי להשוות את הנתונים מול חברת רמי לוי, מפני שלמרות פריסת סניפים קטנה יחסית (30 סניפים לעומת 283 סניפים של שופרסל בע”מ) שווי חברת רמי לוי גבוה יותר משופרסל בע”מ  .
ניתוח החברות החל מסקירת ענף קמעונאות המזון וניתוח ה- S.W.O.T, לחישובי יחסים כגון:
יחסים פיננסיים, ניתוח דוחות כספיים בתוכם המאזן, דוח רווח והפסד והדו”ח על תזרימי המזומנים. כאשר בעבודה ניתחתי את דוחותיהן ויחסיהן הכספיים של שתי החברות במהלך השנים האחרונות, כדי להסיק מסקנות לגבי החברות. כמו כן, ביצעתי חישוב תחזית הערכת שווי של חברת שופרסל, שהסתמכה על מודל ה- DCF. בעבודה התבססתי על הדוחות הכספיים המעודכנים של החברות, דוחות הדירקטוריון, אתרי חברות פיננסיות מובילות וכדומה.   נתונים ומגמות בענף שוק המזון בישראל חותם את שנת 20מנהל עסקים באווירה של האטה וקיפאון הדו”חות הכספיים מדברים בעד עצמם ובכל המדדים מסתמנת ירידה משמעותית בתוצאות הכספיות של  מרבית רשתות השיווק – בעיקר אצל שתי הגדולות, שופרסל ומגה.
בשנת 20מנהל עסקים ראינו עליית מדרגה נוספת בתחרות . שופרסל החליטה “להוריד את הכפפות” במלחמה שלה ברשתות הדיסקאונט. שינוי האסטרטגיה ברקע להמשך התחרות וירידה בצריכה כתוצאה מהאטה בקצב הצמיחה הובילו להתכווצות נוספת במרווח התפעולי של הרשתות והן נכנסות לשנת 20משפטים מוחלשות, כאשר במהלך השנה נכנס לתוקף חוק המזון, במקביל להעלאת שכר המינימום במהלך השנתיים הקרובות.
בין 2009 לתחילת 20מנהל עסקים נפתחו בישראל כ–120 סניפי סופרמרקטים חדשים. זהו קצב גידול שנתי של 4.6%. העלייה במספר הסניפים סייעה לעלייה במכירות, אך זו הייתה מתונה יותר – וכך גם העלייה בשולי הרווח. המכירות הכספיות של הרשתות עלו בקצב שנתי ממוצע של 3.1% בלבד. הרווחיות התפעולית נשחקה מכ–4.4% בממוצע ב-2008 לכ–2%–3% כיום. כתוצאה מכך חלק מהחברות עברו להפסד, כשהבולטת בכך במיוחד היא שופרסל, החברה הגדולה בענף. תמצית הערכת השווי את הערכת השווי של חברת שופרסל בעבודתי חישבתי על פי מודל ה- DCF, מודל מזומנים עתידי. כאשר לצורך הערכתי חזיתי, על ידי חישובים והנחות מסוימות את תוצאותיה העסקיות של חברת שופרסל  לחמש השנים הבאות, כאשר הנחתי שאין שינוי לאחר חמש שנים בנתונים המספריים. על פי הערכתי השווי שחישבתי בעבודה, נכון ליום
3 1.12.20מנהל עסקים חברת שופרסל בע”מ שווה בין 2043 ל-3665 מש”ח, כאשר נכון ליום זה שוויה בשוק היה 1776  מש”ח.
סקירת ענף רשתות שיווק מזון היקף השוק ישנה תחרות רבה בשוק הקמעונאות בשל מספר הרשתות הפרטיות אשר פועלות בו.
כמו כן, בשנים האחרונות חברות הדלק נכנסו לשוק המזון על ידי הקמת חנויות בתוך תחנות הדלק, כגון Yellow ומנטה, שבהן נמכרים מוצרי מזון מגוונים.
-.

ILS 300.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח
מקצוע/ות
מספר מילים 8035
מספר מקורות
שנת הגשה 2015