ממ”ן 13 2016א חשבונאות ניהולית לחשבונאים 10697 – ציון 93

שנת הגשה 2016, 854 מילים

ממן 13
שאלה 1
א.1
פרטים יצור-חיתוך יצור-עיבוד יצור-הרכבה שירות-מחשב שירות-אחזקה סה”כ עלויות עקיפות
1 00,000
1 91,000 91,000
8 0,000 70,000 531,000 מחלקת מחשב
4 4,444
1 3,333
2 2,222
(80,000) (70,000) אחזקה
2 2,105
3 6,842
1 1,053
סה”כ
1 66,547
2 41,173
1 23,275
– – 531,000 סה”כ שעות בכל מחלקה מחשב- 400+120+200=720 מחלקת חיתוך- 80000×400/720=44444
מחלקת עיבוד- 80000×120/720=13333
מחלקת  הרכבה-80000×200/720=22222
אחזקה- 150+
5 0+75=475
מחלקת חיתוך- 70000×150/475=22105
מחלקת עיבוד-70000x
5 0/475=36842
מחלקת הרכבה – 70000×75/475=11053
א2.
פרטים ייצור-חיתוך ייצור-עיבוד ייצור-הרכבה שירות-מחשב שירות-אחזקה סה”כ עלויות עקיפות
1 00,000
1 91,000 91,000
8 0,000 70,000 531,000 מחלקת מחשב
4 0,000
1 2,000
2 0,000 (80,000)
8 ,000 מחלקת אחזקה
2 4,663
4 1,053
1 2,613
(78,000) סה”כ
1 64,632
2 44,053
1 22,316
– – 531,000 מחשב- 400+120+200+80=800 מחלקת חיתוך – 80000×400/800=40000 מחלקת עיבוד- 80000×120/800=12000 מחלקת הרכבה- 80000×200/800=20000 מחלקת אחזקה- 80000×10%=8000 מחלקת חיתוך- 78000×150/475=24631
מחלקת עיבוד-78000x
5 0/475=41053
מחלקת הרכבה- 78000×75/475=12316
א3. c=80000+200/1000*c+
5 /500*m m=70000+80/1000*c c=104899
m=78392

מילות מפתח
מקצוע/ות
מספר מילים 854
מספר מקורות
שנת הגשה 2016