סמינריון בנושא “תרמילאות כתופעה חברתית”

שנת הגשה 2016, 3462 מילים
ILS 260.00 – קנה עכשיו

ציון העבודה 92.
העבודה כוללת את הפרקים שלהן:
מבוא …3
התפתחותה של התיירות ..4-5
התרמילאות ומאפייניה -6-7
מוטיבציה של צעירים לצאת לטיול הגדול לאחר שרותם הצבאי-.8-10 סיכום ומענה לשאלת המחקר -..11-12
ביבליוגרפיה -.13
מבוא
התיירות הכללית בכלל והמודרנית בפרט החלה את דרכה באמצע המאה ה-20 כאשר בתקופה המודרנית ובפרט לאחר מלה”ע השנייה הפכה התיירות לנחלתם של רבים, צעירים ומבוגרים כאחד (היכל, 2000). “התייר  הוא  מבקר  זמני  שבהתנדבות  ומרצון  מבקר  מחוץ  לסביבתו הטבעית, השגרתית  והבטוחה. בעזרת היציאה   חווה התייר  חוויות  והשפעות  חיצוניות לתרבותו” (אביב,
2 009).  תופעת התיירות הבינלאומית הינה תולדה של שני תהליכים היסטוריים מקבילים, מחד, תהליך של שיקום כלכלי בעקבות מלחמת העולם השנייה דבר שהוביל לעליית רמת החיים של הפרט ולזמן פנוי, ומאידך, התפתחות הטכנולוגיה – אמצעי התחבורה השונים ובעיקר מטוסי הנוסעים (היכל, 2000). “השינויים הכלכליים, שינויים במבנה המשפחה והחברה במקביל להתפתחות אמצעי קומוניקציה ותחבורה אשר הפכו לבעלי נגישות גבוהה בעיקר לאחר מלה”ע השנייה, הם שהובילו להפיכת התיירות לנפוצה והמונית” (שם). לתיירות או ליציאה לטיול ישנם מניעים רבים, מעבר לצורך  בלקיחת פסק זמן מחיי היום יום קיים הרצון בנופש ומנוחה (מעוז, 2005), התרחקות מהבית, חיפוש אחר מקומות אקזוטיים (Riley, 1988), והרצון לחפש אחר החברה או האחר (Richards and Wilson, 2006). “מניעי התיירות הוערכו בקרב חוקרים אחדים כמניעים מוגדרים וממוקדים, ובקרב חוקרים אחרים כחלק ממרקם אישיותי רחב” (מבורך, 1997). בנוסף לתיירות הממוסדת ובדומה לתיירות המבוגרים התפתחה עם השנים גם תופעת התיירות הלא ממוסדת – התרמילאות.  תופעה זו בה צעירים רבים יוצאים לטייל עם תרמיל על גב מאופיינת בלוח זמנים גמיש, אופי ומשך הטיול (Riley, 1988). את שורשיה של התרמילאות ניתן למצוא במאות ה – 17 וה – 18 של המאה הקודמת (היכל, 2000), והיא אף התגברה בעקבות הוזלת אמצעי התחבורה במהלך שנות ה-60 וה – 70 (סלמון, 1998). בשנים האחרונות הפכה התרמילאות יותר הטרוגנית כאשר למעגל התרמילאים מצטרפים מטיילים מכל רחבי הקשת. “המונח ‘תרמילאות’   (backpacking)  החל רווח בספרות הסוציולוגית העוסקת בחקר התיירות בשנות התשעים (נוי, 2003). כמניעים לתופעת התרמילאות בשלביה הראשונים ניתן היה למנות בין היתר מחאה וניכור (שם), כיום המניעים נעים בין נורמה מנוחה ובילוי  (נוי, 2003), התבגרות והגדרה עצמית (היכל, 2000), לסקרנות והרפתקנות (סלמון, 1998). בפרקים הבאים נעסוק  בהתפתחותה של התיירות הבינלאומית, ננסה להגדיר את תופעת התרמילאות  ומאפייניה וניתן מענה לשאלת המחקר – מה מניע צעירים ישראליים לצאת לטיול הגדול לאחר הצבא?

ILS 260.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח
מקצוע/ות
מספר מילים 3462
מספר מקורות
שנת הגשה 2016