העבודה עוסקת בסוגיית התיירות החקלאית בעמק המעיינות, ובוחנת כיצד פיתוח התיירות החקלאית יכול להועיל לשימור ערכי טבע ונוף, פיתוח כלכלי ושמירה על הסביבה

שנת הגשה 2017, 5328 מילים
ILS 180.00 – קנה עכשיו

במסגרת המחקר הנוכחי, נתמקד בשינויים שהתחוללו בחקלאות המסורתית לאורך השנים. שינויים אלה, הובילו לירידה בערך החקלאות עבור החקלאים עצמם. עובדה זו, לצד לחצים גוברים לשינוי ייעוד של קרקעות, מעלה מחדש את המתח שבין שימור הקרקע לבין הרצון להתקדמות וצמיחה.
ננסה להלן לטעון, כי פיתוחה של התיירות החקלאית, עשוי להוות פתרון לצרכיהם הכלכליים של החקלאים, מחד ולצרכים הציבוריים של שימור הנוף החקלאי, מאידך. טענה זו, ננסה להדגים על המועצה האזורית עמק המעיינות, מועצה בה ארבעים אחוז מכלל ההכנסה של קיבוצי העמק ושישים אחוז מהמשקים במושבים- עוסקים בחקלאות. למרות אופייה החקלאי של המועצה, קיימים בה מיזמים ספורים בלבד של תיירות חקלאית. ננסה להציג את התועלות הגלומות בפיתוח תיירות חקלאית בעמק המעיינות ואת הייתרונות בקידום תיירות מסוג זה באזור. בסקירה להלן, הצגנו את האיומים המרכזיים על שטחי החקלאות בישראל בכלל ובעמק המעיינות בפרט והצגנו את החשיבות שבשימור הקרקע החקלאית מטעמים שונים. הצגנו את האופציה של תיירות חקלאית כאופציה שתתן מענה לצרכי החקלאים, מחד ולצרכי הציבור הרחב מאידך. סוג זה של תיירות, מהווה חלק קטן מאוד מההיצע התיירותי הקיים בעמק המעיינות כיום. עובדה זו, לצד קיומה של תשתית טבעית (משאבי טבע ונוף) ותשתית תיירותית מבוססת בעמק המעיינות, מדגישים את החשיבות ואת העובדה כי פיתוח תשתית תיירות חקלאית ענפה ועשירה בעמק המעיינות- אפשרית וכדאית.

ILS 180.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 5328
מספר מקורות 28
שנת הגשה 2017