לאומיות וצבא בקולנוע הישראלי- “בית אבי”

שנת הגשה 2017, 1075 מילים
ILS 150.00 – קנה עכשיו

הקולנוע ישראלי כמו החברה הישראלית עצמה היא צומת מורכבת של כל מיני דיבורים ושיחים כגון דיבורים פוליטיים, אתניים ודתיים.
התרבות הישראלית מורכבת מסוגים שונים של קולות וזהויות, אשר משקפים את החברה ואף תופסים חלק בייצור והפצת התרבות. בקולנוע הישראלית כמו גם בתרבות מתבטאים קונפליקטים רבים בעיקר בהקשר הלאומי.
בנדיקט אנדרסון (Anderson), חוקר לאומיות, בספרו  קהיליות מדומיינות מסביר כי המושגים “השתייכות לאומית” ו”לאומיות” הם מושגים קשים להגדרה וניתוח. בנוסף להיבטיו של אנדרסון להבניית זהות לאומית ישראלית, ניתן לראות כיצד ייצוג הגיבורים והאויבים בסרטים ישראלים מבנים גם הם את הזהות הלאומית המאוחדת

ILS 150.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 1075
מספר מקורות 2
שנת הגשה 2017