סמינריון-ציון-95-השפעת השימוש בגישת ניהול לפי אילוצים על ביצועי הפירמה

שנת הגשה 2009, 7664 מילים

השפעת השימוש בגישת ניהול לפי אילוצים על ביצועי הפירמה מבוא

3 -13
1 .1 רקע
3
1 .2 גישת ניהול לפי אילוצים (TOC)  תאור והגדרות,
4
1 .3 מאפייני הגישה, 5
1 .4 היסטוריה של פילוסופית TOC
1 0
1 .5 שאלת המחקר,
1 1
1 .6 השערות המחקר,
1 1
1 .7 מתודולוגיה.

1 2
השפעת גישת ניהול לפי אילוצים על ביצועי חברות – בפרק זה נבחן האם וכיצד משפיע יישום גישת ניהול לפי אילוצים על ביצועי חברות תוך כדי שימוש בספרות המקצועית שנבחרה.
13
השפעת גישת ניהול בדיוק בזמן-JIT על ביצועי חברות- מה היא גישת “ניהול בדיוק בזמן” (JIT)- האם וכיצד משפיע יישום גישה זו על ביצועי החברה?
16
השוואה בין שתי הגישות- השוואה בין גישת TOC ל גישת JIT
1 8
סיכום דיון ומסקנות
2 2-27
 בביבליוגרפיה
2 6
עבודה זו מטרתה לדון בהשפעת השימוש בגישת ניהול לפי אילוצים TOC על ביצועי הפירמה, להציג את הגישה ולבחון את השפעותיה על ביצועי החברות המיישמות אותה ,ובנוסף לבצע השוואה לגישת ה”ניהול בדיוק בזמן”(JIT).
הגדרת  (TOC) תיאורית האילוצים,לפי Mabin & Balderstone  (2003) היא:
מתודולוגיה מרובת היבטים לסיוע בחשיבה על בעיה, פיתוח פתרונות ויישומן המוצלח ו Pegels & Watrous, (2005)הגדירו את TOC : כלי שיפור ייצור והוסיפו כי למרות ששוב אין TOC בקדמת החזית ממשיכים להשתמש בה בתעשייה משום הפוטנציאל הניכר בה לזיהוי בעיות תפוקה; שימוש כמדריך לתיקון בעיות תפוקה; הכנסת שיפורים ניכרים בייצור ויעילות. על פי Rahman (1998) ניתן לסכם את תאור מושג TOC לפי שני עיקרים כלהלן:
לכל מערכת חייב להיות לפחות אילוץ אחד, שכן אילולא כן אזי ארגון למטרות רווח היה יוצר רווח ללא הגבלה.
בניגוד לחשיבה קונבנציונאלית, ה TOC רואה באילוצים דבר חיובי ולא שלילי, שכן אילוצים קובעים את ביצועי המערכת ושיפור הדרגתי של אילוציה ישפר את ביצועיה.
לפי Pegels & Watrous, (2005)תפקיד ה TOC לזהות ולהתמקד בצווארי בקבוק בכל פעילות שכן הם מפריעים לניסיון כלשהו לשיפור ייצור ותפוקה וסילוקם יביא אוטומטית לשיפור. ניהול בגישת TOC  ,כתיאוריה ניהולית מתקדמת שם למטרה ולהתריע מראש על בעיות/ אילוצים באופן המאפשר טיפול יעיל בעוד מועד וכך שיפור משמעותי של תהליכים עסקיים של הארגון (בקר,1999).Pegels & Watrous (2005) מוסיפים כי תהליך ה TOC מדגיש את הצורך להביא למקסימום את התפוקה ולהתמקד בזיהוי וניהול המגבלות היכולות לצמצם את כמות התפוקה שחברה יכולה להשיג. בשימוש בתהליך TOC, מטרת ההנהלה היא להגיע לנקודה בה מגבלות המערכת נמצאות מחוץ לזירת הייצור.  לדעת Pegels & Watrous, (2005)ניהול פשוט יחסית של TOC מכוון לזהות צוואר בקבוק ולאחר הזיהוי לביצוע פעולה נחוצה כדי לסלק צוואר בקבוק זה.
לפי Balakrishnan et al (2008), (1995)  Goldrattהצליח בהדגשת חשיבות תהליכי צוואר בקבוק ובעוד שחשיבות תפקיד צוואר בקבוק בניהול תהליכים הוכר מזה שנים על ידי המחקר , (Bock, 1962) הרי שGoldratt  הצליח לתרגם נושאי צוואר בקבוק אלו לעקרונות הניתנים להבנה על ידי כל קהל. על פי Balakrishnan et al(2008) יש הטוענים כי Goldratt  עשה זאת על ידי פישוט יתר, אך אין כל ספק כי הוא עשה זאת בצורה אפקטיבית.

1 .5 שאלת המחקר שאלת המחקר בה תעסוק העבודה הינה האם וכיצד משפיע יישום גישת ניהול לפי אילוצים על ביצועי החברה והשוואתה לגישת ניהול בדיוק בזמן (JIT).

1 .6 השערות המחקר גישת ניהול לפי אילוצים משפרת במידה נכרת את ביצועי הארגון.
יישום גישת ניהול לפי אילוצים-TOC בשילוב עם גישת ניהול בדיוק בזמן-JIT יוביל לתועלת גדולה יותר מאשר יישום כל אחת מהגישות בנפרד.
    בעבודה זו אסקור מגוון רחב של מאמרים העוסקים בנושאים TOC,JIT , אציג דעות שונות שהובאו לידי ביטוי בספרות המחקרית ואשווה ביניהן. אשתמש בנתונים מתוך מחקרים שנעשו על גישות הניהול הללו. מתודולוגיה זו תוביל לביסוס השערות המחקר אשר ברצוני לבדוק מאחר וגישות ניהול אלו נבדקו במחקרים שונים בעבר והנתונים כבר קיימים.
היות והעבודה הינה עבודה עיונית ,איסוף הנתונים יהיה מתוך המגוון הרחב של המאמרים אותם אסקור במהלך העבודה,כאשר חלקם של מאמרים אלו הנם מחקרים אמפיריים אשר אספו נתונים על ביצועי חברות לפני ואחרי יישומן של הגישות הנחקרות והשוו ביניהם.

מילות מפתח , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 7664
מספר מקורות 20
שנת הגשה 2009