סמינריון: חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים, ציון 97, גישת ניהול לפי אילוצים TOC השפעותיה על ביצועי הפירמה והשבחת ערך ארגון

שנת הגשה 2010, 9019 מילים
ILS 240.00 – קנה עכשיו

סמינריון:
חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים גישת ניהול לפי אילוצים TOC השפעותיה על ביצועי הפירמה והשבחת ערך ארגון תוכן עניינים
מבוא
2
רקע
5-13
2 .1    התפתחות שיטת ניהול לפי אילוצים- TOC  5
2 .2    תיאור שיטת ניהול לפי אילוצים- TOC 7
2 .2.1       הגדרות TOC 7
2 .2.2       אילוצי מערכת 9
2 .2.3       צעדי ה TOC
1 1
הטמעת שיטת ניהול בTOC  ביצועי הפירמה והשבחת ערך הארגון.
14-27
3 .1    TOC וביצועי ארגון
1 4
3 .2    אירוע חקר המציג שיפור ביצוע בשימוש ב TOC
1 5
3 .3    ישום TOC ושיפורי ביצוע בארגון
2 1
סיכום ודיון
2 8
ביבליוגרפיה
3 0-32
העבודה המוגשת בזאת היא בנושא ניהול לפי אילוצים- TOC, תהיה איכותנית ותבחן את יישום גישת ניהול לפי אילוצים והשפעותיה על ביצועי הפירמה ויכולתה להביא להשבחת ערך של  הארגון.
תיאורית האילוציםTheory of Constraints (TOC)  היא מתודולוגיה מרובת היבטים שפותחה כדי לסייע בחשיבה על בעיה בייצור, בפיתוח ובפתרון בעיות וביישום מוצלח שלהם. התחום, שכיום מוכר כתיאוריה של אילוצים- TOC , הוא נושא חקר מתמשך, אומרים Davies and Mabin  ,(2009) שפותח בסוף שנות השבעים על ידי Eliyahu Goldratt   שהבין שבמקום להתאים חבילות תכנה המיועדות לניהול עבודה אל הארגון המשתמש בהן, יש לשכנע את העובדים ואת המנהלים לשנות את התנהגותם ודרכי חשיבתם בכדי להגיע לרווחים מרביים.
כשהיא נתפסה כפילוסופיה של שיפור מתמשך בתהליכי עבודה, תוארה ה TOC ברב המכר- The Goal, (Goldratt and Cox, 1984),ובו היא הקיפה גישה שיטתית לפתרון שיטתי של בעיות ארגוניות בצורת ” 5 צעדי המיקוד” (יוסבר בהמשך) כשתחילה היא מספקת אמצעי לזיהוי גורמים מאלצים המונעים מהארגון להשיג את יעדיו עד ל “שבירת” האילוצים וחזרה על תהליך השיפור (Davies and Mabin,2009).
עדן ורונן, (2006) סבורים כי תיאורית ניהול לפי אילוצים  TOC –  היא אחת מפריצות הדרך הניהוליות המשמעותיות בעשורים האחרונים וכי זוהי פילוסופיה ניהולית מקיפה לטענת Watson, Blackstone and Gardiner ,(2007) שיטת הTOC מתאימה למגוון סוגי פעילויות והיות וקיימת ב TOC מתודולוגיה פשוטה אך חסונה של יישומים מוצג בספרות המקצועית ובמדיה הכללית מגוון תת דיסציפלינות ניהוליות גישת ניהול לפי אילוצים מתאימה לארגונים מסוגים ובסקטורים שונים, והיא יושמה בהצלחה בארגונים רבים בעולם, כדרך וטכניקה להתמקדות באילוצי מערכות שונות והתגברות עליהן. גישת ה TOC מסייעת למנהלים להתמודד עם המצב, כאשר הדגש הוא על שיפור הביצועים של ארגון באמצעות המשאבים הקיימים, דהיינו להתמודד עם מצבים שלא מתפקדים כיאות תוך דגש על שיפור ביצועים בארגון תוך שימוש במשאבים העומדים לרשותו (Pegels and Watrous,2005; Mabin and Balderstone, 2003; Davies ,Mabin and Balderstone (, 2005  .
לאור כל זאת ראיתי כי יש מקום לבחון את הספרות המקצועית בנושא תוך התמקדות בהשפעתה על שיפור הייצור והשבחת ערך הארגון המיישם אותה.
כאשר:
 שאלת המחקר בעבודה תהיה: האם הטמעת שיטת ניהול בTOC  תשפיע על ביצועי פירמה ותביא להשבחת ערך ארגון?
והשערות המחקר בעבודה תהיינה: יישום שיטת ניהול ב TOC  ישביח את ערך הארגון .
הטמעת שיטת ניהול לפי TOC ישפר את התפוקה ומדדי הביצוע בפירמה.
לצורך ביצוע העבודה יבדקו מאמרים אקדמיים רלוונטיים לנושא שעוסקים בשיטת ניהול ב TOC  ובתועלת שפירמות מקבלות מיישומה.
 ייבדקו מאמרים המציגים בדיקה של יישום שיטת ניהול ב TOC  בחברות שונות.
ייבדקו מאמרים בהם יש מטה אנליזה של מחקרים על שיטת ניהול ב TOC  .

ILS 240.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 9019
מספר מקורות 21
שנת הגשה 2010