סמינריון סיום, ציון 100, התמוטטות אנרון כשל שוק או קנוניה של חשבונאות מטעה

שנת הגשה 2010, 8258 מילים
ILS 240.00 – קנה עכשיו

התמוטטות אנרון כשל שוק או קנוניה של חשבונאות מטעה תוכן עניינים

1 .       מבוא
2
2 .       חברת אנרון התפתחות אירועים ואסטרטגיות עסקיות 5
3 .       אנרון והממסד
8
4 .       אירוע חקר של אנרון
1 1
5.       התנהלות חשבונאית ועסקית של אנרון להצגה מעוותת של ביצועיה
1 2
6 .       מניעים אפשריים לקנוניה קרימינלית
1 5
7.       התמוטטות אנרון
1 7
8 .       עומק הנזק שנגרם על ידי החשבונאות המטעה של אנרון
2 4
9.       השלכות הסדרים חשבונאיים ופיננסיים בעקבות שערוריית אנרון
3 0
1 0.   סיכום ודיון
3 2
1 1.   ביבליוגרפיה
3 5-36
היעד של עבודה זו יהיה לתאר את אירוע אנרון וההשפעות שליליות של האירוע על פירמות מקושרות לאנרון בין אם בקשר ישיר או עקיף .
שערוריית ENRON נותנת הזדמנות להעריך את הדרגה בה חשבונאות מטעה יכולה להשפיע על פירמות ומתחרים מקושרים והעבודה תציג היבט זה בעיקר בהתבסס על מחקרם של Akhigbe, et al ,(2005). בנוסף, העבודה תציג ותבדוק אם לקשריה ול”השקעתה” של אנרון בבכירים ובמפלגות בארצות הברית בהיבט של “הון ושלטון” הייתה השפעה על התנהלותה בצורה לא אתית ופעילותה בדרכי הונאה חשבונאית.
לדעתו של  Friedrichs , (2004) ניתן להבין את מקרי “Enron et al” על ידי תיאוריה קרימינולוגית בכמה מישורים שונים בהם מבניים ופשיעה. Friedrichs (2004) מאמין כי המקרה של אנרון מתאים להיות פרדיגמה של פשיעה של צווארון לבן , היות והוא הכיל בתוכו בצורה טהורה את התכונות שהוא רואה כמיוחסות לפשיעה זו: הפשעים בוצעו על ידי  בני אדם מכובדים בחברה שמעלו באמון בסיסי שניתן להם על ידי החברה והם פשעו למטרות רווח פיננסי כשלמעשים שביצעו היו השלכות קשות על הרבה בני אדם רגילים בחברה.
האם אמנם הייתה אנרון סיפור הצלחה פיננסית שהיה מבוסס כולו על מנגנוני רמייה והולכת שולל? האם מנהלי אנרון תמרנו את רווחי החברה כדי להגדיל את מחיר מנייתה ולרמות את המשקיעים בה? מדוע עשו זאת? האם כדי להסתיר רמת חוב גדלה ובלתי ניתנת לשליטה?  קריסת הענק של אנרון הייתה תוצאה של מערכת מורכבת של הונאות מתוחכמות ותעלולים חשבונאיים מפוקפקים לצורך יצירת מצג שווא של רווחי ענק, כאשר עם התבהרות המציאות והפרטים בפועל, קרסה החברה, אלפי העובדים פוטרו כשרבים מהם מאבדים את הפנסיות שלהם היות ואלו הושקעו במניות חברת אנרון ( Healy et al.2003;Giroux,2008;Brown,2005;Van Niel,2004; Savukinas,2005;). פרשיית אנרון יצרה מבוכה בקרב הפוליטיקאים בארצות הברית בהיותה ובהיות בכיריה מקורבים מאד לנשיא בוש ,Savukinas,2005)).
תחום המחקר מניפולציות חשבונאיות כאמצעי להסתרת כשלים וסיכונים עסקיים.
שאלת המחקר האם ניתן להסיק שהמערכת הפיננסית חוותה כשל של יעילות אינפורמטיבית בחשבונאות היות ולא הצליחו לאתר את הבעיות שהתרחשו באנרון בעת התרחשותן.
השערת המחקר  התמוטטות אנרון – היא כשל שוק שנוצר עקב קנונית הונאה של חשבונאות מטעה בשילוב העלמת עין של השלטונות והרגולאטור בארצות הברית.
חשיבות כשמשקיעים מגיבים חיובית לאירוע מצפים לתשואת שוק חיובית עודפת סביב תאריך האירוע. תשואת שוק חיובית עודפת במחיר מניית אנרון סביב אירועים מסוימים, כגון הודעות על הכנסות הגבוהות מהמצופה, מרמזת  כי מחזיקי מנית אנרון האמינו שהנהלתה מעלה את ערך החברה. אך היות וחלק מההודעות על אירועים הנוגעים לאנרון היו שקריות, הרי שתשואת שוק חיובית עודפת במחיר מניית אנרון סביב אירועים עליהם דווחו יכולה להוות עדות לכך שבעלי המניות אינם מסוגלים להעריך את שווייה האמיתי של החברה. חשוב להציג כיצד התקיים קשר כאשר במחקר העיקרי של  Akhigbe et al (2005) קיימת חקירה אמפירית הבודקת אם המידע  שהופץ על אנרון השפיע משמעותית על הערכת  אנרון, הערכת  הפירמות המקושרות עם אנרון על ידי קשרי עסקים , והערכת  פירמות בענף האנרגיה והגז.
מתודולוגיה במסגרת המחקר אעקוב  אחר דיווח אירועים מתוך מאמרים אקדמאיים ומאמרים עיתונאיים בנושא כפי שאלו הוצגו על ידי מחקרם של (2005) Akhigbe et al. מתודולוגיה העוקבת אחר דיווח אירועים תיתן מידע על האופן בו מחיר המניה של אנרון הגיב לפרסומים עיתונאיים והיא מבוססת על השערת השוק המשוכלל- לפיה, כשאינפורמציה חדשה נעשית זמינה משקיעים מתחשבים בה כשהם מעריכים את השפעותיה העכשוויות והעתידיות (Benston & Hartgraves, 2002).
מבנה העבודה העבודה נפתחת במבוא שיציג את הנושא בו היא דנה, את שאלת המחקר והשערת המחקר ואת המתודולוגיה בה נשתמש. בפרק השני נציג את חברת אנרון, את תחומי עיסוקיה ועיקרי פעילויותיה והתפתחותה לאורך השנים וכן את האסטרטגיה בה נקטה. פרק שלוש יציג היבט מעניין שעלה מתוך קריאת המאמרים- הקשר הרב שהיה לתאגיד אנרון עם הממשל בארצות הברית ואת התרומות הנרחבות שהיא העניקה לבכיריה, בגדר “השקעה” שהניבה פירות מוצלחים ביותר של העלמת עין ממעשיה העסקיים בעתיד. בפרק הרביעי הוצגה אנרון כאירוע חקר של פרשיית הונאה עסקית בולטת מקרב הונאות נוספות של ראשית המאה והפרק החמישי יתאר את ההתנהלות החשבונאית והעסקית של אנרון ששימשו לצורך הצגה מעוותת של ביצועיה. בפרק השישי ננסה לעמוד על המניעים האפשריים של קנוניה קרימינאלית כפי שאנו תופסים את פרשיית אנרון וכך נגיע לפרק השביעי שיתאר את התמוטטות אנרון, על שלביה. פרקים שמונה ותשע יציגו את ההשלכות של התמוטטות אנרון, את עומק הנזק שנגרם על ידי החשבונאות המטעה של אנרון על חברות הסובבות אותה ועל הענף בה היא פעלה וכן את ההשלכות וההסדרים החשבונאיים והפיננסיים בעקבות שערוריית אנרון. בפרק האחרון נציג סיכום ודיון בממצאים שעלו מתוך המחקרים וקטעי העיתונות ואף אציג את המשפט שהרשים אותי במיוחד לאחר קריאת החומר הרב בנושא.

ILS 240.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 8258
מספר מקורות 19
שנת הגשה 2010