עבודה סמינריונית חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים-יישום שיטת JIT בחברות שונות והשפעתה על ביצועי החברה

שנת הגשה 2010, 7180 מילים

עבודה סמינריונית חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים יישום שיטת JIT בחברות שונות והשפעתה על ביצועי החברה.
תוכן עניינים

1 .      מבוא
2-7
1 .1                        רקע
תיאורטי
4
1 .2                        עקרונות JIT 5
2 .      שיטת ניהול בדיוק בזמן-JIT והתייעלות ביצועי חברות
8
3 .      יחסי גומלין בין ניהול האיכות TQM לבין ייצור בדיוק בזמן JIT.
17
4 .      שיטת בדיוק בזמן IT  לעומת שיטת “לכל מקרה” JIC  
1 9
5.      שיטות עבודה בארגון ויישום JIT ; שיטת ה-KANBAN וה-JIT
2 0
6 .      סיכום ודיון
2 2
7.      ביבליוגרפיה
2 6-28
שיטת JIT מתבססת על מספר חוקים:

1 .      עבוד רק על מה שנחוץ- בכמות ובזמן.
2.      עבוד במנות קטנות, מתאימות ו “חכמות”. 
3 .      הימנע מבזבוזים.
•         גישה שמטרתה קיצור זמני תגובה, הקטנת מלאים ומניעת בזבוזים במערכת.
•         הטמעת גישת JIT מניבה יתרונות אסטרטגיים לארגון, בכך שהיא מאפשרת הרחבת מגוון המוצרים בזמני תגובה מהירים ובעלויות נמוכות.
התרומה המשמעותית של השיטה היא בראיית המלאים כנטל, ולא כנכס, ומטרת השיטה היא להפחית מלאים עד לאפס •         עבוד רק על מה שנחוץ – בכמות ובזמן.
•         עבוד במנות קטנות, מתאימות ו”חכמות”.
•         הימנעות מ”בזבוזים”” שאינם מוסיפים כל ערך מוסף ללקוח ( Hum & Yong-Tjoon 1995 , (Daugherty, Dale & Spencer 1994; .
לדוגמא:
–        בזבוז כתוצאה מייצור יתר –        בזבוז של זמני המתנה –        בזבוז בעיבוד מלאי עודף –        בזבוז הנובע מאיכות פגומה תועלתה הרבה התמקדה בטיפוח המודעות והשיטות להפחתה שיטתית של המלאי בתהליך-בטכניקת “המנות הקטנות” בשנים האחרונות זכתה גישת JIT לעדנה ולשימוש נרחב יותר תחת השם LEAN כאשר מחקרים כגון  Sriparavastu & Gupta ,(1997)  ו el al  Vokurka,(2007) מצאו כי קיימים יחסי גומלין בין ניהול האיכות (TQM) לבין ייצור בדיוק בזמן (JIT).JIT מקל על יישום בקרת איכות כוללת, משום שהקטנת מנת העברה וייצור לפי דרישה מאפשרים זיהוי מיידי של תקלות בתהליך ונקיטת צעדים לתיקונן (רונן ופז,2004;עדן ורונן 2006, Vokurka et al ,2007). ניהול כולל לאיכות חיוני ליישום ייצור בדיוק בזמן שכן הקטנת רמות המלאי,וייצור לפי דרישה מחייבים הישענות על רכיבים וחלפים תקינים.
כיום, יש לומר כי גישת JIT כפי שיושמה ביפן איננה ממוקדת די הצורך.
שאלת המחקר: האם יישום שיטת JIT  מביאה לשיפור והתייעלות בביצועי החברה ?
השערות המחקר: השערת מחקר ראשית:
®       יישום עקרונות ה-JIT כדי לשפר תכנון מתקנים של מפעלים קלים משודרגים יענה ביעילות על הצרכים של הלקוחות למתקני תפעול וישפר את האיכות שלהם לאחר שהם מועברים לאתרים הבאים.
השערות מחקר משניות:
1)     יישום שיטת JIT יביא לשיפור בזמן ההמתנה לסיום הפרויקט ע”י חיסול פסולת הבניה.
2)     יישום שיטת JIT יביא לשביעות רצון מיישום שיטת ה- KANBAN
3 )     יישום בקרת איכות כוללנית (TQC) יחד עם שיטת JIT תביא למניעת טעויות.
4)     ככל שהעובדים יהיו מעורבים יותר בתהליך הייצור כך הטמעת השיטה תהיה מוצלחת ויעילה בחברה. 5)      יישום שיטת JIT בחברה מביאה לשיפור יחסי שיתוף הפעולה עם הספקים ונותני השירות.
מתודולוגיה: במסגרת עבודתי אבחן את המאמר המרכזי אשר בודק את השלכות יישום שיטת JIT על ענף הבניה בסינגפור.
כמו כן,אבחן את יישום שיטת JIT  ברחבי העולם, כיצד יישום שיטה זו מביאה להתייעלות בחברה המיישמת?
 אבדוק את שיטת JIT ושיטת TQM יישומן ביחד ולחוד לפי מאמרו של Mohamed A. Youssef Ithaca.
אבדוק מה כדאי יותר:שיטת ניהול בדיוק בזמן JIT  או שיטת “לכל מקרה” JIC  ע”פ מאמרם של Bin Srinidhi and Giri Kumar Tayi.
אבדוק את השימוש בשיטת ה-KANBAN בנוסף לשיטת ה-JIT ע”פ מאמרם של  Sea Ling and Bohdan Durnota.

מילות מפתח , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 7180
מספר מקורות 21
שנת הגשה 2010