מצגת בנושא: השפעת הקרבה לתשתית רכבת על ערך הנדלן

שנת הגשה 2017, מילים
ILS 120.00 – קנה עכשיו

השפעת הקרבה kתשתית רכבת על ערך הנדלן מטרת המחקר:
לבחון את השפעת הקרבה לרכבת של הנכס המיועד למגורים על ערכו.
l       האם תשתית רכבת בקרבת נכסים משפיעה על ערכם של הנכסים?
l       במידה וישנה השפעה, האם הקרבה לרכבת מעלה את ערכו של הנכס או פוגעת בערכו?
אני משער, כי קרבת הנכס למסילת רכבת או תחנה תוביל לעלייה בערך הנכס.
עם זאת, אני משער, כי באזורים בהם הרכבת נתפסת כמפגע רעש, הקרבה לתשתית הרכבת תוביל לירידה בערך הנכס.        מצגת בת 13 שקופיות                     

ILS 120.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים
מספר מקורות
שנת הגשה 2017