הצעת מחקר בנושא: השפעת הקרבה לתשתית רכבת על ערך נכס המיועד למגורים

שנת הגשה 2017, 779 מילים
ILS 140.00 – קנה עכשיו

הצעת מחקר שם – כותרת העבודה -השפעת רכבת על ערך הנדל”ן שאלת המחקר -האם קיומה של רכבת על רכיביה (כולל קרבה לתחנות רכבת ולמסילת הרכבת) מובילה לעלייה במחירי הנדל”ן או לירידה שלהם?
השערת מחקר – אני משער, כי לקרבה לתשתית רכבת תבוא לידי ביטוי באמצעות עלייה בערך הנכס. עם זאת, באזורים בהם הרכבת נתפסת כמפגע רעש, הקרבה לתשתית רכבת תוביל לירידה בערך הנכס.
ראשי פרקים – תקציר פרק 1 – סקירת ספרות –

ILS 140.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 779
מספר מקורות
שנת הגשה 2017