האם קיומה של רכבת על רכיביה (כולל קרבה לתחנות רכבת ולמסילת הרכבת) מובילה לעלייה במחירי הנדל”ן או לירידה שלהם?

שנת הגשה 2017, 1946 מילים
ILS 230.00 – קנה עכשיו

הצעת מחקר שם – כותרת העבודה -השפעת הקרבה לרכבת על ערך הנדל”ן שאלת המחקר -האם קיומה של רכבת על רכיביה (כולל קרבה לתחנות רכבת ולמסילת הרכבת) מובילה לעלייה במחירי הנדל”ן או לירידה שלהם?
השערת מחקר – אני משער, כי לקרבה לתשתית רכבת תבוא לידי ביטוי באמצעות עלייה בערך הנכס. עם זאת, באזורים בהם הרכבת נתפסת כמפגע רעש, הקרבה לתשתית רכבת תוביל לירידה בערך הנכס.
ראשי פרקים – תקציר פרק 1 – סקירת ספרות
1 .1 שינויים במחירי הנדלן בישראל
1 .2 גורמים המשפיעים על מחירי הנדל”ן
1 .2.1 גורמים המשפיעים על מחירי נכסים – פריפריה לעומת מרכז
1 .2.2 השפעת הקרבה לעורקי תחבורה
1 .3 השפעת קרבה לרכבת על מחירי הנדל”ן בישראל
1 .3.1 תרומת קרבה לרכבת לעלייה במחירי הנדל”ן
1 .3.2 תרומת הקרבה לרכבת לפגיעה במחירי הנדל”ן …

ILS 230.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , , , , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 1946
מספר מקורות 18
שנת הגשה 2017