עמדות כלפי גמגום והגורמים המשפיעים על עמדותיהם של אנשים בעלי דיבור שוטף כלפי אנשים מגמגמים

שנת הגשה 2016, 2977 מילים
ILS 189.00 – קנה עכשיו

 עמדות כלפי גמגום והגורמים המשפיעים על עמדותיהם של אנשים בעלי דיבור שוטף כלפי אנשים מגמגמים תוכן עניינים
עמדות כלפי גמגום והגורמים המשפיעים על עמדות כלפי גמגום.. 3
גמגום – הגדרה ומאפיינים.. 3
סטראוטיפים ועמדות.. 5
שאלוני עמדות.. 5
מקור העמדות כלפי מגמגמים.. 6
השפעות גיל ומגדר על עמדות כלפי מגמגמים.. 7
מקורות.. 7
עמדות כלפי גמגום והגורמים המשפיעים על עמדות כלפי גמגום גמגום – הגדרה ומאפיינים גמגום הוא הפרעת תקשורת התפתחותית המאופיינת בחזרות, חסימות והארכות של צלילים או מילים המתרחשים בצורה לא-רצונית ושוברים את שטף הדיבור הנורמלי. אדם מגמגם עשוי לנהל שיחה בצורה נורמלית וללא הפרעה ובאופן מפתיע לפתוח בחזרות על הברות מסוימות או בהארכת צלילים, ולאחר הגמגום לחזור לדיבור שוטף. בזמן הגמגום, לתופעות האקוסטיות לעתים מתווספות התנהגויות משניות, כמו זריקת ראש, מצמוצים, עיוותי פנים, חריצת לשון ועוד.
התנהגויות אלו נקראות לעתים התנהגויות “מאבק” (Guitar,
2 013, Ratner & Tetnowski, 2014). הגמגום עשוי לעורר אצל המגמגם תחושות שליליות כגון מבוכה, פחד וחרדה. בנוסף, בשל האופן הבלתי-צפוי בו מופיע הגמגום, הוא עשוי לעורר אצל המאזין עצבנות, חוסר נוחות, מבוכה, רחמים והלם, ותחושות אלו עשויות בתורן להשפיע באופן ישיר על הדיבור של האדם המגמגם. לפיכך בסיטואציות חברתיות עשוי להתרחש היזון-חוזר שיחמיר את תופעת הגמגום (Bloodstein,
1 969, Kalinowski & Saltuklaroglu, 2006).
נמצא כי גמגום יכול לפגוע באופן קשה ביכולת התקשורת של האדם המגמגם ולכך יש השלכות על חייו החברתיים ועל הצלחתו במגוון תחומים אישיים ותעסוקתיים. לצד זאת, ישנן דוגמאות למגמגמים שלמרות ההפרעה ממנה סבלו הגיעו להצלחה ואף לפרסום – לדוגמה, וינסטון צ’רצ’יל, מדינאי בריטי שנודע בנאומיו הכריזמטיים, סבל מגמגום –

ILS 189.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 2977
מספר מקורות 34
שנת הגשה 2016