עבודה סמינריונית עיונית: תפקיד הדת בטיפול בהתמכרויות

שנת הגשה 2016, 7683 מילים
ILS 250.00 – קנה עכשיו

דת וטיפול בהתמכרויות דת וטיפול בהתמכרויות. 2
התמכרות. 2
הגדרת ההתמכרות. 2
השלכות ההתמכרות. 4
הגורמים לתופעת ההתמכרות. 5
מאפייני המכור. 9
טיפול בהתמכרויות. 11
הגדרת ההצלחה בטיפול. 11
גישות וטכניקות לטיפול בהפרעת התמכרות. 13
הטיפול במכורים בישראל. 15
התמודדות דתית. 17
התמודדות. 17
התמודדות דתית. 18
הקשר בין התמודדות דתית לבין הצלחה בטיפול. 22
הגדרת  הרוחניות. 22
רוחניות בהליך הגמילה. 23
התמודדות דתית במהלך הטיפול בהתמכרות.
5 רשימת מקורות. 27
דת וטיפול בהתמכרויות עבודה זו סוקרת את הרקע התאורטי והמחקרי בנושא הקשר בין התמודדות דתית לבין הצלחה בטיפול בהתמכרויות. החלק הראשון יציג את תופעת ההתמכרות. לאחר ייבחנו אופן הטיפול בהתמכרות,  ההתמודדות הדתית, והקשר בין ההתמודדות דתית להצלחה בטיפול בהתמכרות. התמכרות התמכרות היא תופעה הפוגעת בספקטרום רחב של אנשים, וכוללת מאפיין משותף של התנהגות חוזרת המובילה לתוצאות שליליות (Angres & Bettinardi–Angres, 2008).
על פי מחקרים, 40% מהאוכלוסייה השתמשו בחומרים בלתי חוקיים לפחות פעם אחת במהלך חייהם, אך כיום אין נתונים מדויקים לגבי השכיחות של הפרעת-.
מתוך גישה זו, נובע המיון של הפרעות נפשיות על פי ההפרעה בהתפתחות של יחסי האובייקט. בפרט, המיון מבוסס על רמת הנפרדות של הפרט מדמות המטפל העיקרי שלו (רמת הספרציה–אינדבידואציה שלו) ועל רמת התפתחות מערכת יחסי האובייקט אליה הצליח להגיע הפרט במערכת היחסים שלו עם דמות המטפל העיקרי. כפי שניתן להבין, גישה זו קושרת בין הפרעות נפשיות וקשיים ספציפיים שחווה הפרט הבוגר, לבין השיבושים שחלו אצלו במהלך ההתפתחות (קידר, 2001) לפי גישת יחסי האובייקט, הפרט הסובל מרגישות להתמכרות יהיה בעל מבנה אישיותי פגיע וחלש יחסית עקב יחסים משובשים עם דמות המטפל העיקרי שלו. בפרט, המכורים סובלים מקשיים בשליטה ברגשות, ארגון התנהגותי והערכה עצמית. לפי מודל זה הסמים משמשים ככלי לוויסות עצמי רגשי. כלומר, לפי תפיסת יחסי האובייקט, ניתן לראות את הסמים כממלאים את תפקידו של המטפל העיקרי. המשיכה אליהם היא משיכה לאובייקט שמסוגל למלא את החסך של המכורים בדמות מטפל עיקרי, ולווסת את רגשותיהם. השימוש בסמים נתפש כמשחזר תהליכים התפתחותיים תקינים המופיעים בינקותו של הפרט הבריא, ולכן ניתן לראות את הפרעת ההתמכרות כצורה של קיבעון וכשל התפתחותי (קידר, 2001) מודל נוסף המתאר את אופן התפתחות ההתמכרות הוא המודל הביו-פסיכו-סוציאלי הרוחני (Biopsychosocial-Spiritual Model) אותו מתארים Wormer & Davis (2012). זהו מודל הוליסטי לבעיית ההתמכרות, המנסה להקיף את התופעה ממספר זוויות בו זמנית ולהתמודד עם מגוון הבעיות הקשורות אליה. מודל זה הינו ייחודי בקרב המודלים שנמנו בסקירה זו, בכך שהוא אינו מודל מסביר אלא מודל מארגן, הניתן ליישום יחד עם מודלים אחרים להתפתחות הפרעת ההתמכרות (Wormer & Davis, 2012)-.

ILS 250.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 7683
מספר מקורות 33
שנת הגשה 2016