עבודה סמינריונית -סקירה אודות פיגור שכלי והתנסות עם ילדים בעלי פיגור שכלי

שנת הגשה 2016, 7858 מילים
ILS 100.00 – קנה עכשיו

סקירה אודות פיגור שכלי, אבחון והתנסות אישית עם ילדים בעלי פיגור שכלי.
     תוכן עניינים
                                                                                                                   מבוא. 3
א. גיל שכלי ומנת משכל. 3
ב. הסתגלות אישית וחברתית. 6
ג. תקופת האיחור ההתפתחותי 7
לקות שכלית ומצב נפשי 7
גורמים ללקות שכלית. 10 הדרכים למניעת פיגור שכלי 14
ועדת אבחון של משרד הרווחה. 15
חינוך מיוחד בישראל. 17
המשחק הסימבולי והמשחק הסוציו-דרמתי 18
התנסות אישית עם ילדים המאובחנים כבעלי פיגור שכלי 20 ביבליוגרפיה. 36
מבוא
לקות שכלית בעבר נקראה פיגור שכלי היא הפרעה נוירו התפתחותית‏ שבה התפקוד האינטלקטואלי נמוך. בהשוואה לאדם הממוצע, בעלי לקות זו סובלים מאיחור משמעותי או קושי משמעותי ברכישת מיומנויות למידה, מיומנויות תקשורת ומיומנויות הדרושות לפעולות היומיום.
כיום נוטים אנשי המקצוע להחליף את המושג המקובל בציבור “פיגור”, שאינו תקין פוליטית, במונחים “לקות אינטלקטואלית” או “לקות שכלית”‏‏, שכולל גם את מי שיכולתו האינטלקטואלית נמוכה כתוצאה מאובדן ולא בהכרח מבעיה התפתחותית, או בהגדרות מעורפלות מתחום התקינות הפוליטית‏‏. ב17 ביוני 2012 קיבל שר הרווחה והשירותים החברתיים, משה כחלון, את המלצת הצוות לבדיקת שם חלופי למונח “פיגור שכלי”, להחליף באופן רשמי את המונח “פיגור שכלי” במונח “מוגבלות שכלית התפתחותית”‏.
לצורך הגדרת לקות שכלית נדרשים שלושה תנאים:
·                                   א. גיל שכלי ומנת משכל ·                                   ב. הסתגלות אישית וחברתית ·                                   ג. תקופת האיחור ההתפתחותי א. גיל שכלי ומנת משכל מבחני האינטליגנציה הינם מבחנים פסיכולוגים, ולפי מנת המשכל IQ נקבעת הפיגור השכלי. המדדים של מנת המשכל היוו לאנשי המדע מטרה ולא אמצעי לקבלת החלטות והערכה, מנת המשכל היא הדרך לסווג את האנשים ללא כל קושי. המדענים חשבו שמנת המשכל משקפת את יכולת הלמידה של האדם וכי יכולת זו היא קבועה ואינה משתנה אף פעם. אדם יאובחן כבעל לקות שכלית אם גילו השכלי נמוך באופן משמעותי מגילו הכרונולוגי, ובמבחנים פסיכולוגיים נמצא כי יש לו מנת משכל הנמוכה ביותר משתי סטיות תקן מהממוצע כלומר, אם יש לו מנת משכל הנמוכה מ70. כל סטיית תקן נוספת מתחת ל70 מעידה על לקות קשה יותר:
סיווג מנת משכל אחוזי נכות‏ לקות שכלית עמוקה 029
1 00% לקות שכלית קשה
3 039
75% לקות שכלית בינונית
4 054
6 5% לקות שכלית קלה 5569
4 0% תפקוד שכלי גבולי 7079
2 0% לקות שכלית עמוקה:
פיגור סיעודי, הפרט זקוק לתמיכה תמידית בכל תחומי החיים. בסוג זה של תמיכה, כל הפעילויות הנדרשות לסיפוק הצרכים בכל התחומים מתבצעות על ידי גורם תמיכה חיצוני.
לקות שכלית קשה: פיגור טיפולי, האדם זקוק לתמיכה תמידית לפחות בשלושה תחומי חיים, כלומר יש צורך לבצע עבורו את הפעילויות החיוניות האכלה, רחיצה וכו’ ולתמיכה מוגברת בשאר התחומים, כלומר גורם חיצוני חייב להיות נוכח ולסייע באופן ישיר בביצוע.
לקות שכלית בינונית:
פיגור אימוני, לאדם קשה לסגל לעצמו יכולת למידה אך הוא יכול להשתפר תוך חיקוי.
ובנוסף הוא זקוק לתמיכה מוגברת או תמידית לפחות בשלושה תחומי חיים או יותר, כשבשאר התחומים הוא זקוק לתמיכה מוגבלת.
לקות שכלית קלה: הפיגור השיקומי. האדם זקוק לתמיכה מוגברת או תמידית בשני תחומי חיים או תמיכה מוגבלת בכל תחומי החיים. אך נראה שהוא יכול להטיב במצבו ולהשתקם, יש לו יכולת ללמידה בסיסית.

ILS 100.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח ,
מקצוע/ות
מספר מילים 7858
מספר מקורות 20
שנת הגשה 2016