פרקים במורפולוגיה עברית

שנת הגשה 2017, 271 מילים
ILS 70.00 – קנה עכשיו

שאלה 1 26
א) 1. druxim – dru.xim
2 .  de.mmu – demmu    di.me.mu
3 . pra.tim – pratim
4 . hit.par.tsu – hitpartsu  Kip.alt – kipalt .5
ב ) 1. Dro.xim
2 . de.mmu
3 . pra.tim ג) ההבדל במספר ההברות בין המילים נובע מחדרת התנועה,במילה (שללה) במטרה לתקן הפרה של העיקרון הפונוטקטי,שלפיו אסור צרור שבו העיצור הראשון הוא מניר”ל – salla=salela.
שאלה 2
 18
א.1) savar-savru=a-0   -נשילת תנועה
2 –
שאלה3 22
א.
– שבר-שברים: מדגים את השמות הסגוליים.והטעם בבסיס הוא מלעילי. בנטיית הרבים הטעם עוהר למוספית כמו בשמות העבריים,ומתקבל צורה מלרעית: svarim – לפטופ-לפטופים/ קוד- קודים: מדגים את התנהגות הטעם בשמות שאולים. כאשר הטעם לא זז ממקומו הן ביחיד והן ברבים, מתקבל צורה מלרעית.
ב. בניגוד למערכת ההטעמה בשמות העצם, מערכת ההטעמה בפעלים היא סדירה יותר. כל –
3) טעם קדם מלעיל – te.le.fon .
4) מילים מרובות הברות – או.ני.בר.סי.טה.
שאלה4 22
א.שינוי תנועה: i-e.

ILS 70.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח
מקצוע/ות
מספר מילים 271
מספר מקורות 1
שנת הגשה 2017