שירת החול העברית בספרד המוסלמית (10647)

שנת הגשה 2017, 631 מילים

שאלה 1
א. 1- השירים של שלמה אבן גבירול התאפיינו בפתיחת השיר בדברי הידידי באופן מיוחד.                      ואת המאפיין הזה התבטא בשירו ” ידידי נהלני” בבית הראשון פנה המשורר לידידו וללאורך השיר הוא היה מבקש מידידו בקשות לאחר מותו של שלמה.- מה הכוונה? ·         “ידיד נהלני”, “והקשני”. ·         ואל תבכה, ואל תנוד למותי.
·         ואל תשים על קברי עפרים.
·         עשה כנור ועוגבים ומנים.
שלמה אבן גבירול חיי במצב קשה,הוא התייתם בגיל צעיר, וחלה במחלת עור קשה שסבל ממנה הרבה בנוסףהוא היה עני.

שאלה 2
א.הגיע זמן קץ הפלאות, מועד הגאולה. וכאן הוא מוסיף שיקראו לשמואל לאחר הקריאה הקודמת. הקול של הקורא השמיע קול “צהלה של ספרד”, הקול הוא שאנו שומעים בסוף חיים והקול הזה הגיע מבאבל והגיע עד ספרד. כאן אומר ברגע שהוא שמע את זה הוא פחד ולבו הפסיק לעבוד מהפחד. – מה זה? מה את אומרת כאן?
“כי אני עמודתי בביתו” כמו שהוא יעמוד בבית אל – אל הוא בית שמואל הנביא. בית אל- זה המקום שהיה בו שמואל הנביא.

דגם השיר: תת-אאא-תת-בבב-תת-גגג-תת-דדד-תת מדריך-ענף א-אזור א-ענף ב-אזור ב-ענף ג-אזור ג-ענף ד-אזור ד.
החרוזים לפי ענפים ואזורים: מדריך=אל, אל ענף א= רד, רד אזור א= אל, אל –
אזור ד= אל, אל
3 5 נק’

מילות מפתח
מקצוע/ות
מספר מילים 631
מספר מקורות 1
שנת הגשה 2017