השפעות התקשורת האלקטרונית על בני נוער ערבים בישראל

שנת הגשה 2017, 11519 מילים
ILS 230.00 – קנה עכשיו

השפעות התקשורת האלקטרונית על בני נוער ערבים בישראל תוכן עניינים
1. מבוא. 2
2 .
סקירת ספרות. 3
2 .1
ערכים מסורתיים ותפישת המשפחה. 3
2 .1.1
השפעתה של תרבות מסורתית על תפישת המסגרת המשפחתית. 3
2 .1.2
יחסי הורים – ילדים בתרבויות מסורתיות. 5
2 .1.3
יחסי הורים – ילדים בהקשר המסורתי בחברה הערבית בישראל. 6
2 .2
בני נוער והתקשורת האלקטרונית. 8
2 .2.1
מגמות של שימוש בתקשורת אלקטרונית בגיל ההתבגרות. 8
2 .2.2
השינויים שמתרחשים אצל בני נוער בתהליך ההתבגרות. 11
2 .2.3
תקשורת אלקטרונית והתפתחות גופנית, פסיכולוגית, רגשית וחברתית בגיל ההתבגרות. 14
2 .2.4
התקשורת האלקטרונית ותפישת העולם ותחושת הזהות של בני נוער  17
2 .3
התקשורת האלקטרונית והמשפחה הערבית. 21
2 .3.1
סמכות ומעמד ההורים בחברה הערבית המודרנית. 21
2 .3.2
השפעת התקשורת האלקטרונית על החברה הערבית בהקשר המשפחתי בישראל כיום   23
2 .3.3
השפעת התקשורת האלקטרונית על בני נוער ערבים בהקשר של עבודה סוציאלית  26
3 .
דיון 29
4 .
סיכום.. 33
5.
ביבליוגרפיה. 35

1 . מבוא מאז שנות ה- 60, 70, ו- 80 של המאה ה- 20, ובאופן ניכר במיוחד בעשור האחרון, קיימת מגמה משמעותית של עלייה בעניין בתקשורת האלקטרונית, ובפרט אצל בני נוער. החל בכניסת הטלוויזיה לתוך בית המשפחה, דרך כניסת המחשב האישי לתוך הבית, ועל אחת כמה וכמה מאז שהאינטרנט הפך להיות כל כך זמין ונגיש לא רק במחשב שבבית או בבית הספר, אלא גם במגוון המכשירים הניידים הקיימים היום, מרבית האנשים נוטים לבלות זמן פנאי רב מול מסך, ונטייה זו בולטת במיוחד בקרב מתבגרים. בחברות מסורתיות, אוריינטציה זו של שימוש בטכנולוגיה כפעילות הפנאי הראשית, עלולה ליצור פער משמעותי בין הדור הצעיר (שנוטה להיות מתורגל ומוכר יחסית בשימוש במכשירים האלקטרונים השונים), לבין הדור המבוגר (שנוטה להיות מרוחק ומנותק מעולם המחשבים והמכשירים הניידים, ולאחוז בראיית עולם פשוטה וישירה יותר בכל הנוגע לתקשורת בין – אישית). פער זה איננו רק משנה את יסודות התקשורת בתוך משפחות מסורתיות רבות, אלא עלול לשנות גם את תפישת המשפחה המסורתית, ואת מקומם ותפקידם של כל אחד מבני המשפחה, על פי תפישה זו. ניתן להניח ששינויים אלו בעולם התוכן ובמיומנויות החברתיות של בני נוער, ועל כן גם בדפוסי התקשורת של משפחות, צריכים לקבל ביטוי גם במסגרות טיפוליות, כמו למשל כאשר משפחה עם בני נוער נמצאת בקשר עם עובד/ת סוציאלי/ת. על מנת להצליח להבין ולטפל בבני נוער ובני משפחתם, על מטפלים ללמוד להבין את ההשפעה שיש לסגנון התקשורת המתפתח בעידן הסמארטפונים על היכולת של מתבגרים להביע את עצמם ולהתחבר לאנשים שסביבם, ויכולת של שני הצדדים – ההורים והמתבגרים, לקיים תקשורת הדדית שתאפשר להם להבין זה את זה ולקיים חיי משפחה תקינים. המבנה התרבותי של החברה הערבית הוא מסורתי, ההיררכי ופטריארכאלי במהותו, ותפישת המשפחה בתרבות זו מייצגת את הערכים האופייניים לתרבויות מסוג זה. על כן, משפחות ערביות נוטות לחנך את ילדיהן לשמר ולהתנהל בתוך המסגרת החברתית – תרבותית המסורתית הזו בכל מעשיהם ובכל תחומי החיים. עם זאת, האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל למעשה מתקיימת במידה מסוימת כמובלעת תרבותית החיה בתוך קבוצת רוב שמאופיינת כמערבית, חילונית ופתוחה הרבה יותר. בעקבות המפגש בין החברה הערבית לבין תרבות המערב (המיוצגת על ידי הערכים התרבותיים של מדינת ישראל), ישנה לעיתים מגמה של טשטוש גבולות מסוים בין האופן שבו המשפחה מנסה לחנך את בני הנוער לבין האופן שבו הם רוצים לחיות את חייהם. יתרה מכך, החברה הערבית סובלת במקרים רבים ממחסור (או מחסור חלקי) של תשתיות בסיסיות, עובדה שמשפיעה באופן משמעותי על אורח החיים של האינדיבידואל מתוך חברה זו. השפעה זו עשויה להתבטא בתחומי החינוך והכלכלה, אך גם בתחומי התרבות, היצירה, האמנות ודפוסי פעילויות הפנאי.
העבודה הנוכחית בוחנת את ההשפעות של התקשורת האלקטרונית, ובמיוחד התקשורת האינטראקטיבית תוך דגש על השימוש במחשב, באינטרנט וברשתות חברתיות, על בני נוער מהמגזר הערבי בישראל, בהקשר של הפער בין המסורתיות של החברה הערבית וההתקדמות הטכנולוגית פורצת הגבולות המאפיינת את תקופתנו.

ILS 230.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 11519
מספר מקורות 60
שנת הגשה 2017